Överst på sidan

Rehabiliteringsplan

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då arbetsgivaren och arbetstagaren upprättar detta dokument.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Rehabiliteringsplan

§ 1. ARBETSTAGARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. FACKLIGT OMBUD

Namn: ________
Fackförbund: ________


§ 3. ARBETSGIVARE

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Ansvarig för planen: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. STÄLLNINGSTAGANDE

Arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet i minst 30 dagar och beräknas vara det i mer än 60 dagar.

Beslut om att upprätta en rehabiliteringsplan grundar sig på följande omständigheter:

________


§ 5. 2288 288 85582882 5 888555

285222 52225 222 8225 225 5255888822582285582222 285 822222 55 522 5252585225 22 28582 52252522 8 5582222 225 5582282525522. 82225 225852258 522258 22222 522 8555 5222552852 285 85222828255 22288252225 555 5228 5582282252525 252 258 28888555 25.

55 85222 522 55 2228822 825 5582282525522 22582525 8 28522582222.

a) Ordinarie tjänst och arbetsuppgifter

Arbetstagaren har normalt följande tjänst och arbetsuppgifter:

________

b) Åtgärder som ska vidtas

För att underlätta arbetstagarens återgång i arbetet ska nedan presenterade åtgärder vidtas.

- Arbetsplatsbesök

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Handledning

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Resor till och från arbetet

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Successiv upptrappning

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Anpassning av arbetsuppgifter

Motivering:

________

Arbetsuppgifter:

________

- Anpassning av lokaler

Motivering:

________

Plats:

________

- Anpassa arbetstider

Motivering:

________

Tider:

________

- Särskilda arbetshjälpmedel

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Individuella stödinsatser

Motivering:

________

Stödinsatser:

________

- Övriga insatser

________


§ 6. EXTERN KONTAKT

Namn: ________

Skäl för samverkan:

________


§ 7. UNDERSKRIFTER


Arbetstagare


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________Fackligt ombud


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________Arbetsgivare


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande (person som är ansvarig för rehabiliteringsplanen): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Rehabiliteringsplan

§ 1. ARBETSTAGARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. FACKLIGT OMBUD

Namn: ________
Fackförbund: ________


§ 3. ARBETSGIVARE

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Ansvarig för planen: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. STÄLLNINGSTAGANDE

Arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet i minst 30 dagar och beräknas vara det i mer än 60 dagar.

Beslut om att upprätta en rehabiliteringsplan grundar sig på följande omständigheter:

________


§ 5. 2288 288 85582882 5 888555

285222 52225 222 8225 225 5255888822582285582222 285 822222 55 522 5252585225 22 28582 52252522 8 5582222 225 5582282525522. 82225 225852258 522258 22222 522 8555 5222552852 285 85222828255 22288252225 555 5228 5582282252525 252 258 28888555 25.

55 85222 522 55 2228822 825 5582282525522 22582525 8 28522582222.

a) Ordinarie tjänst och arbetsuppgifter

Arbetstagaren har normalt följande tjänst och arbetsuppgifter:

________

b) Åtgärder som ska vidtas

För att underlätta arbetstagarens återgång i arbetet ska nedan presenterade åtgärder vidtas.

- Arbetsplatsbesök

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Handledning

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Resor till och från arbetet

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Successiv upptrappning

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Anpassning av arbetsuppgifter

Motivering:

________

Arbetsuppgifter:

________

- Anpassning av lokaler

Motivering:

________

Plats:

________

- Anpassa arbetstider

Motivering:

________

Tider:

________

- Särskilda arbetshjälpmedel

Motivering:

________

Genomförande:

________

- Individuella stödinsatser

Motivering:

________

Stödinsatser:

________

- Övriga insatser

________


§ 6. EXTERN KONTAKT

Namn: ________

Skäl för samverkan:

________


§ 7. UNDERSKRIFTER


Arbetstagare


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________Fackligt ombud


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________Arbetsgivare


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande (person som är ansvarig för rehabiliteringsplanen): ________