Överst på sidan

Reklamationsbrev

Förlopp:
0%
?
X

Ange det datum då köparen skickar reklamationsbrevet till säljaren.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Till,

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Reklamation

Den ________ köpte jag, ________, följande vara/varor av dig som jag är missnöjd med och vill reklamera:

________

Anledningen till att jag inte är nöjd är följande:

________

Jag önskar att du avhjälper felet snarast.

Dessutom vill jag få ersättning för följande utgifter som jag drabbats av på grund av de fel som visat sig:

________


Jag vill att du snarast möjligt, men senast den ________, kontaktar mig med ett förslag på lösning.


Kontaktuppgifter

1. Adress: ________

2. Telefonnummer: ________

3. E-post: ________Med vänlig hälsning,

________

Visa det pågående
dokumentet

________

Till,

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Reklamation

Den ________ köpte jag, ________, följande vara/varor av dig som jag är missnöjd med och vill reklamera:

________

Anledningen till att jag inte är nöjd är följande:

________

Jag önskar att du avhjälper felet snarast.

Dessutom vill jag få ersättning för följande utgifter som jag drabbats av på grund av de fel som visat sig:

________


Jag vill att du snarast möjligt, men senast den ________, kontaktar mig med ett förslag på lösning.


Kontaktuppgifter

1. Adress: ________

2. Telefonnummer: ________

3. E-post: ________Med vänlig hälsning,

________