Överst på sidan

Reklamationspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då företaget i fråga upprättar denna reklamationspolicy.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Reklamationspolicy

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor för hur en reklamation ska gå till och hanteras. Avviker en vara mot vad som överenskommits eller på annat sätt avviker från den beskrivning som lämnats från företaget ska en reklamation göras.


§ 2. Definitioner

Fel i vara
Med fel i vara förstås att den inte stämmer överens med vad som överenskommits mellan köpare och säljare.

Reklamation
Reklamation innebär att en kund meddelar företaget om att en vara är felaktig.

Påföljd
Med påföljd förstås den åtgärd som företaget ska vidta för att rätta till och/eller kompensera för uppstått fel i vara.


§ 3. Fel som kan reklameras

Endast urpsrungliga fel kan reklameras. Fel som t.ex. beror på att en varas normala hållbarhetstid har passerat eller som uppkommit till följd av normalt slitage omfattas alltså inte av reklamationsrätten.

Fel som uppstår inom ________ år räknas alltid som ursprungliga.


§ 4. Tillvägagångssätt vid en reklamation

Önskar en kund reklamera en vara ska företaget kontaktas via e-post med en förklaring om vilket fel som föreligger.

E-post: ________.

Företaget ska tillsammans med kunden komma överens om lämpligast påföljd.


§ 5. Tid för reklamation

Reklamation ska ske inom ________ månader från att felet upptäckts.


§ 6. Påföljder vid reklamation

Föreligger ett fel i vara har kunden rätt att hålla inne betalning, kräva avhälpande, omleverans, prisavdrag (eller ersättning för att själv avhjälpa felet) eller hävning.

Utöver detta kan kunden även kräva skadestånd för den skada som denne lidit till följd av företagets dröjsmål eller varans felaktighet. Kunden har rätt till skadestånd förutsatt att felet inte beror på ett hinder utanför företagets kontroll.

Företaget är endast skyldig att avhälpa eller göra en omleverans om det är möjligt och kan göras utan oskälig kostnad för företaget. Företaget har vidare rätt att avhjälpa eller omleverera oavsett vilken påföljd en kund kräver.

Avhjälpande
Med avhjälpande förstås att företaget justerar det fel som uppstått.

Omleverans
Omleverans innebär att företaget levererar en ny likadan vara till kunden.

Prisavdrag
Prisavdrag innebär att varans pris sätts ned med ett belopp som motsvarar felets omfattning.

Hävning
Hävning innebär att köpet går åter. Den felaktiga varan ska återlämnas och kunden ska få tillbaka det belopp som betalats.

Skadestånd
225 8255282525 2258258 22 222222882 2585222822 822 825 25825 522 225 82555 822 2525 88582 2888 22825 58 228 8 8555.


§ 7. Kvitto

För att en reklamation ska godkännas krävs att kvitto uppvisas i original.


§ 8. Signering


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namn (representant för ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Reklamationspolicy

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor för hur en reklamation ska gå till och hanteras. Avviker en vara mot vad som överenskommits eller på annat sätt avviker från den beskrivning som lämnats från företaget ska en reklamation göras.


§ 2. Definitioner

Fel i vara
Med fel i vara förstås att den inte stämmer överens med vad som överenskommits mellan köpare och säljare.

Reklamation
Reklamation innebär att en kund meddelar företaget om att en vara är felaktig.

Påföljd
Med påföljd förstås den åtgärd som företaget ska vidta för att rätta till och/eller kompensera för uppstått fel i vara.


§ 3. Fel som kan reklameras

Endast urpsrungliga fel kan reklameras. Fel som t.ex. beror på att en varas normala hållbarhetstid har passerat eller som uppkommit till följd av normalt slitage omfattas alltså inte av reklamationsrätten.

Fel som uppstår inom ________ år räknas alltid som ursprungliga.


§ 4. Tillvägagångssätt vid en reklamation

Önskar en kund reklamera en vara ska företaget kontaktas via e-post med en förklaring om vilket fel som föreligger.

E-post: ________.

Företaget ska tillsammans med kunden komma överens om lämpligast påföljd.


§ 5. Tid för reklamation

Reklamation ska ske inom ________ månader från att felet upptäckts.


§ 6. Påföljder vid reklamation

Föreligger ett fel i vara har kunden rätt att hålla inne betalning, kräva avhälpande, omleverans, prisavdrag (eller ersättning för att själv avhjälpa felet) eller hävning.

Utöver detta kan kunden även kräva skadestånd för den skada som denne lidit till följd av företagets dröjsmål eller varans felaktighet. Kunden har rätt till skadestånd förutsatt att felet inte beror på ett hinder utanför företagets kontroll.

Företaget är endast skyldig att avhälpa eller göra en omleverans om det är möjligt och kan göras utan oskälig kostnad för företaget. Företaget har vidare rätt att avhjälpa eller omleverera oavsett vilken påföljd en kund kräver.

Avhjälpande
Med avhjälpande förstås att företaget justerar det fel som uppstått.

Omleverans
Omleverans innebär att företaget levererar en ny likadan vara till kunden.

Prisavdrag
Prisavdrag innebär att varans pris sätts ned med ett belopp som motsvarar felets omfattning.

Hävning
Hävning innebär att köpet går åter. Den felaktiga varan ska återlämnas och kunden ska få tillbaka det belopp som betalats.

Skadestånd
225 8255282525 2258258 22 222222882 2585222822 822 825 25825 522 225 82555 822 2525 88582 2888 22825 58 228 8 8555.


§ 7. Kvitto

För att en reklamation ska godkännas krävs att kvitto uppvisas i original.


§ 8. Signering


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namn (representant för ________): ________