Rekommendationsbrev

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som detta brev skrivs.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Från

Namn: ________


Rekommendationsbrev

Till den det berör,

Jag, ________, ger med detta brev mina bästa rekommendationer till att ________ ges anställning som ________ hos er på ________.


Min relation till ________:

________


________(s) styrkor:

________ har alltid varit lojal och visat stor ambition gällande studier och arbete. Hen är en inspirerande person som får sin omgivning att känna sig sedd.


________ har fantastisk potential och jag är övertygad om att hen kommer göra bra ifrån sig hos er.Med vänliga hälsningar,______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Från

Namn: ________


Rekommendationsbrev

Till den det berör,

Jag, ________, ger med detta brev mina bästa rekommendationer till att ________ ges anställning som ________ hos er på ________.


Min relation till ________:

________


________(s) styrkor:

________ har alltid varit lojal och visat stor ambition gällande studier och arbete. Hen är en inspirerande person som får sin omgivning att känna sig sedd.


________ har fantastisk potential och jag är övertygad om att hen kommer göra bra ifrån sig hos er.Med vänliga hälsningar,______________________________________

Namnförtydligande: ________