Överst på sidan

Retur- och återbetalningspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om denna policy gäller för köp som görs på distans, t.ex. online eller över telefon, eller i butik. Detta dokument kan endast användas för att upprätta en policy om returer och återbetalningar gällande distansköp.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Retur- och återbetalningspolicy

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor för hur returer och återbetalning ska gå till om en köpare önskar utnyttja sin ångerrätt.


§ 2. Retur

a) Definition

Med retur förstås att en vara som köpts återlämnas inom en bestämd period, d.v.s. ångerfrist, och att betalningen för produkten går tillbaka till köparen.

b) Kund som tillåts returnera produkt

Samtliga kunder har ångerrätt och kan alltså returnera en vara. Vad som framgår av denna policy omfattar alltså både konsumenter och företagskunder.

c) Hur en retur ska gå till

Önskar en kund returnera en vara ska det ske på följande sätt:

________

d) När en retur ska ske

En retur ska ske senast ________ kalenderdagar från att beställningen mottagits. Denna period motsvarar ångerfristen.


§ 3. Byte av vara

Företaget erbjuder byte av vara i mån av tillgänglighet. Ett byte realiseras på följande sätt:

________

Bytesrätten gäller både konsumenter och företagskunder och löper under ________ kalenderdagar från att varan levererats.

En vara kan bytas till ett tillgodokvitto om så önskas. Sådant kvitto ska användas inom ________ från att det utfärdats. Används kvittot inte inom utsatt tid förlorar kunden sin rätt att använda krediten på tillgodokvittot.


§ 4. Undantag från rätt till retur och byte

Ånger- och bytesrätt gäller, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal, inte för avtal som:

- Avser en vara vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som säljaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

- Avser en vara som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt fått en personlig prägel.

- Avser en vara som snabbt försämras eller blir gammal.

- Avser en vara som med bruten förpackning inte lämpligen kan returneras/bytas p.g.a. hälso- eller hygienskäl och förpackningen har brutits av kunden i fråga.

- Avser en vara som efter leverans sammanblandats med annan vara på så sätt att de inte kan särskiljas och detta beror på varans natur.

- Avser en alkoholhaltig dryck till bestämt pris och priset beror på svängningar på marknaden som företaget inte kan påverka och leverans inte kan ske inom 30 kalenderdagar.

- Avser en förseglad ljudupptagning, bildupptagning eller datorprogram och kunden har brutit förseglningen.

- Avser ett lösnummer av en tidning/tidskrift.

- 52258 885 22 5522822, 22 522 85582 2228822 522 52825 25 52252 8522 52 25 5882528.

- 88825 28885525555885252 58 58282582 82225588 25 52252 8522 52 25 222 2288822 225852, 288855255558852522 258252528, 252522 555 85222822 2888 52225 285 225225222 555 822552252 5825822.


§ 5. Återbetalning

Vid en godkänd retur har kunden rätt till full återbetalning. Vid en retur tillkommer en returavgift om ________ SEK (________) som dras av från återbetalningsbeloppet.

8225822582822 2888 2525 825 822 5252 2225822 55228258 2552 522 85552 52258522528 2888 2252222.

8225822582822 825 822 225 85225 822588522 822 252522 528522 885 822582822 225 85552, 22 25522525 8222 222225 2825228 22 52252.


§ 6. Övriga villkor

a) För att en retur eller ett byte ska godkännas krävs att den återlämnas i oförändrat skick. Har varan använts, skadats, ändrats eller liknande klassas det som en icke godkänd retur och varan kommer i sådant fall levereras åter till kunden på dennes bekostnad.

b) Returnerade varor granskas individuellt innan beslut om godkännande eller nekande av retur fattas.

c) Kunden ansvarar för en retur fram tills den återlevererats till företaget. För de situationer där en retur inte kommer fram är det därför viktigt att spara returkvitto från aktuell transportör för att kunna bevisa att returen faktiskt skickats. Det är vidare viktigt att varorna förpackas på ett säkert sätt så att de inte skadas vid frakten.

d) Företaget ansvarar inte för varor som returneras av misstag. Kan företaget lokalisera en vara som returnerats av misstag kan den skickas åter till kund förutsatt att denne står för leveranskostnaderna.


§ 7. Underskrift


Ort: __________ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Retur- och återbetalningspolicy

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor för hur returer och återbetalning ska gå till om en köpare önskar utnyttja sin ångerrätt.


§ 2. Retur

a) Definition

Med retur förstås att en vara som köpts återlämnas inom en bestämd period, d.v.s. ångerfrist, och att betalningen för produkten går tillbaka till köparen.

b) Kund som tillåts returnera produkt

Samtliga kunder har ångerrätt och kan alltså returnera en vara. Vad som framgår av denna policy omfattar alltså både konsumenter och företagskunder.

c) Hur en retur ska gå till

Önskar en kund returnera en vara ska det ske på följande sätt:

________

d) När en retur ska ske

En retur ska ske senast ________ kalenderdagar från att beställningen mottagits. Denna period motsvarar ångerfristen.


§ 3. Byte av vara

Företaget erbjuder byte av vara i mån av tillgänglighet. Ett byte realiseras på följande sätt:

________

Bytesrätten gäller både konsumenter och företagskunder och löper under ________ kalenderdagar från att varan levererats.

En vara kan bytas till ett tillgodokvitto om så önskas. Sådant kvitto ska användas inom ________ från att det utfärdats. Används kvittot inte inom utsatt tid förlorar kunden sin rätt att använda krediten på tillgodokvittot.


§ 4. Undantag från rätt till retur och byte

Ånger- och bytesrätt gäller, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal, inte för avtal som:

- Avser en vara vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som säljaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

- Avser en vara som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt fått en personlig prägel.

- Avser en vara som snabbt försämras eller blir gammal.

- Avser en vara som med bruten förpackning inte lämpligen kan returneras/bytas p.g.a. hälso- eller hygienskäl och förpackningen har brutits av kunden i fråga.

- Avser en vara som efter leverans sammanblandats med annan vara på så sätt att de inte kan särskiljas och detta beror på varans natur.

- Avser en alkoholhaltig dryck till bestämt pris och priset beror på svängningar på marknaden som företaget inte kan påverka och leverans inte kan ske inom 30 kalenderdagar.

- Avser en förseglad ljudupptagning, bildupptagning eller datorprogram och kunden har brutit förseglningen.

- Avser ett lösnummer av en tidning/tidskrift.

- 52258 885 22 5522822, 22 522 85582 2228822 522 52825 25 52252 8522 52 25 5882528.

- 88825 28885525555885252 58 58282582 82225588 25 52252 8522 52 25 222 2288822 225852, 288855255558852522 258252528, 252522 555 85222822 2888 52225 285 225225222 555 822552252 5825822.


§ 5. Återbetalning

Vid en godkänd retur har kunden rätt till full återbetalning. Vid en retur tillkommer en returavgift om ________ SEK (________) som dras av från återbetalningsbeloppet.

8225822582822 2888 2525 825 822 5252 2225822 55228258 2552 522 85552 52258522528 2888 2252222.

8225822582822 825 822 225 85225 822588522 822 252522 528522 885 822582822 225 85552, 22 25522525 8222 222225 2825228 22 52252.


§ 6. Övriga villkor

a) För att en retur eller ett byte ska godkännas krävs att den återlämnas i oförändrat skick. Har varan använts, skadats, ändrats eller liknande klassas det som en icke godkänd retur och varan kommer i sådant fall levereras åter till kunden på dennes bekostnad.

b) Returnerade varor granskas individuellt innan beslut om godkännande eller nekande av retur fattas.

c) Kunden ansvarar för en retur fram tills den återlevererats till företaget. För de situationer där en retur inte kommer fram är det därför viktigt att spara returkvitto från aktuell transportör för att kunna bevisa att returen faktiskt skickats. Det är vidare viktigt att varorna förpackas på ett säkert sätt så att de inte skadas vid frakten.

d) Företaget ansvarar inte för varor som returneras av misstag. Kan företaget lokalisera en vara som returnerats av misstag kan den skickas åter till kund förutsatt att denne står för leveranskostnaderna.


§ 7. Underskrift


Ort: __________ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant): ________