Överst på sidan

Samäganderättsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Samäganderättsavtal

§ 1. Delägare

a) Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

Epost: ________


b) Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

Epost: ________


§ 2. Samägd egendom

Den samägda egendomen utgörs av följande:

________


§ 3. Anskaffningsvärde

Den ovan angivna egendomen anskaffades för ________ SEK på följande sätt:

________


§ 4. Ägandeförhållandena

- ________ äger ________ %

- ________ äger ________ %


§ 5. Möjlighet till försäljning av egendom

Möjlighet till försäljning av egendomen regleras enligt följande:

________


§ 6. 5252582582225


852: _______ 85252: _______


________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Samäganderättsavtal

§ 1. Delägare

a) Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

Epost: ________


b) Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

Epost: ________


§ 2. Samägd egendom

Den samägda egendomen utgörs av följande:

________


§ 3. Anskaffningsvärde

Den ovan angivna egendomen anskaffades för ________ SEK på följande sätt:

________


§ 4. Ägandeförhållandena

- ________ äger ________ %

- ________ äger ________ %


§ 5. Möjlighet till försäljning av egendom

Möjlighet till försäljning av egendomen regleras enligt följande:

________


§ 6. 5252582582225


852: _______ 85252: _______


________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________