Överst på sidan

Samboavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta samboavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

SAMBOAVTALUndertecknande ________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, som stadigvarande lever i ett parförhållande med gemensamt hushåll på ________, överenskommer härmed denna dag att sambolagens (2003:376) regler om bodelning ska gälla dem emellan.

Det innebär att vid en eventuell separation delas den egendom som införskaffats för gemensamt bruk lika.

Genom att underteckna detta avtal förklarar parterna sig även förstå innehållet. Alla eventuella framtida tvister med anledning av detta avtal ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

8825822 555 5225522528 8 två exemplar, 58 88825 25522525 25282 855 8822.

58582552 8528258258 822 5225522528 228852 25522525 522525 522 25885 885 52525228225252 58 52225 58258.Ort: _______
Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________


Undertecknade vittnen, som är väl bekanta med samborna, har denna dag bevittnat deras egenhändiga namnteckningar och intygar att de båda verkat vara vid sitt sinnes fulla bruk och med egen fri vilja undertecknat detta avtal.Ort: _______ Datum: _______
__________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______
__________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

SAMBOAVTALUndertecknande ________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, som stadigvarande lever i ett parförhållande med gemensamt hushåll på ________, överenskommer härmed denna dag att sambolagens (2003:376) regler om bodelning ska gälla dem emellan.

Det innebär att vid en eventuell separation delas den egendom som införskaffats för gemensamt bruk lika.

Genom att underteckna detta avtal förklarar parterna sig även förstå innehållet. Alla eventuella framtida tvister med anledning av detta avtal ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

8825822 555 5225522528 8 två exemplar, 58 88825 25522525 25282 855 8822.

58582552 8528258258 822 5225522528 228852 25522525 522525 522 25885 885 52525228225252 58 52225 58258.Ort: _______
Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________


Undertecknade vittnen, som är väl bekanta med samborna, har denna dag bevittnat deras egenhändiga namnteckningar och intygar att de båda verkat vara vid sitt sinnes fulla bruk och med egen fri vilja undertecknat detta avtal.Ort: _______ Datum: _______
__________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______
__________________________________

Namnförtydligande: ________