Överst på sidan

Samtycke till andrahandsuthyrning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta samtycke till andrahandsuthyrning lämnas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Samtycke till andrahandsuthyrning

§ 1. Bostadsrättsförening

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Bostadsrättsinnehavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Bostad

Adress: ________
Antal rum: ________ rum och kök
Yta: ________ kvadratmeter


§ 5. Parkering

Detta samtycke avser även tillåtelse att hyra ut en parkeringplats i andrahand. Denna identiferas enligt följande:

________


§ 6. Syfte

Bostaden hyrs ut för att användas som bostad åt andrahandshyresgästen.

Bostaden är inte tillåten att användas i verksamhetssyfte.


§ 7. Period för andrahandsuthyrning

Samtycket avser andrahandsuthyrning från och med den ________ till och med den ________.


§ 8. 55222822

________ 225252225 555225 5255555258525252822 58 2852 5228822 828255, 8522 28885255252 255225822828528, 52525 2852 5228822 225825.

552228222 22252255 225582 525555528525252822 2888 2852 5228822 5255555258525282582. 5228255 82528 58 522 8225 5255555258525282582 25822 222 2222 85222822 82552258 82252 525555525852525282222 252 225285225.


§ 9. Underskrift


Ort: __________ Datum: ________________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Samtycke till andrahandsuthyrning

§ 1. Bostadsrättsförening

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Bostadsrättsinnehavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Bostad

Adress: ________
Antal rum: ________ rum och kök
Yta: ________ kvadratmeter


§ 5. Parkering

Detta samtycke avser även tillåtelse att hyra ut en parkeringplats i andrahand. Denna identiferas enligt följande:

________


§ 6. Syfte

Bostaden hyrs ut för att användas som bostad åt andrahandshyresgästen.

Bostaden är inte tillåten att användas i verksamhetssyfte.


§ 7. Period för andrahandsuthyrning

Samtycket avser andrahandsuthyrning från och med den ________ till och med den ________.


§ 8. 55222822

________ 225252225 555225 5255555258525252822 58 2852 5228822 828255, 8522 28885255252 255225822828528, 52525 2852 5228822 225825.

552228222 22252255 225582 525555528525252822 2888 2852 5228822 5255555258525282582. 5228255 82528 58 522 8225 5255555258525282582 25822 222 2222 85222822 82552258 82252 525555525852525282222 252 225285225.


§ 9. Underskrift


Ort: __________ Datum: ________________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________