Skriftlig varning angående störande hyresgäst

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Hyresgäst: ________

Hyresobjekt: ________

Lägenhetsnummer: ________


Varning angående störning

Enligt 12 kap. 25 § jordabalken, samt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen, är hyresgästen vid användning av bostaden skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Om så inte sker, samt om rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter delgiven varning är hyresrätten förverkad. Hyresvärden har vid en sådan situation möjlighet att säga upp hyresavtalet till att upphöra i förtid i enlighet med 12 kap. 42 § jordabalken och 7 kap. 20 § bostadsrättslagen.


Störning(ar) har enligt vittnen uppkommit enligt följande:

________


85 522 555 222282 2888 25222522 522 28528252252 522825 8222 555 228228 5222558 52528258222 555225 522 88525 55222882. Sker inte rättelse utan dröjsmål kommer hyresavtalet sägas upp.
Ort: ________ Datum: ________

___________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Hyresgäst: ________

Hyresobjekt: ________

Lägenhetsnummer: ________


Varning angående störning

Enligt 12 kap. 25 § jordabalken, samt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen, är hyresgästen vid användning av bostaden skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Om så inte sker, samt om rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter delgiven varning är hyresrätten förverkad. Hyresvärden har vid en sådan situation möjlighet att säga upp hyresavtalet till att upphöra i förtid i enlighet med 12 kap. 42 § jordabalken och 7 kap. 20 § bostadsrättslagen.


Störning(ar) har enligt vittnen uppkommit enligt följande:

________


85 522 555 222282 2888 25222522 522 28528252252 522825 8222 555 228228 5222558 52528258222 555225 522 88525 55222882. Sker inte rättelse utan dröjsmål kommer hyresavtalet sägas upp.
Ort: ________ Datum: ________

___________________________________

Namnförtydligande: ________