Överst på sidan

Skuldebrev

Förlopp:
0%
?
X

Ange om den som ska ta lånet är en fysisk person, dvs. en privatperson, eller en juridisk person, dvs. ett företag.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

SKULDEBREV

1. Låntagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


2. Långivare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


3. Lånebelopp

Till låntagaren utlånar långivaren ________ (________) SEK den ________ enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via kontant överlämnande.


4. Lånets löptid.

Lånet löper från den ________ till den ________.


5. Säkerhet

Som säkerhet för lånet lämnas ________ som ska återlämnas/återkallas dagen då lånet till fullo då detta skuldebrev kvitterats som återkallat. Vid eventuell tvist om lånet har långivaren rätt att behålla säkerheten tills att ärendet är beslutat i tingsrätt eller på annat sätt kommit till avslut.


6. Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett annuitetslån vilket innebär att låntagaren ska betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering. Lånets annuitet är ________ (________) SEK per vecka. Första inbetalningen ska ske den ________, eller närmsta föregående vardag, och den sista, om inte betalning sker i förskott, den ________, eller närmsta föregående vardag.


7. Dröjsmålsränta

Om en inbetalning på lånet inte betalas på utsatt tid utgår dröjsmålsränta med ________ procent på det belopp som inte betalats i rätt tid.


8. Dröjsmålsvillkor

Långivaren har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om förfallen inbetalning inte erläggs senast inom efter förfallodagen.

Är lånet uppsagt till betalning utgår en dröjsmålsränta om ________ procent.


9. Förtida inlösen

Låntagaren får lösa in hela eller del av lånet närhelst låntagaren så önskar.


10. 885822

822 555 825852852822 555 5225522528 8 två exemplar 85558 8522885522 285 8522525522 25282 8558822.


11. Underskrift

Datum och ort:_________________________________

Namnförtydligande långivare: _________________________________________

Namnförtydligande låntagare: ________


12. 58822228

855225 8222255 852288552 285 852252552 522 85222 2888 25882 55 258522 285 8225 8258525 28558255. 5822252885 252282525 25 25525 58 28525 5285252822 22252258 5282 22 285 252 22225 522 528822558 8522525522 8 222255525 222 52525852 822 8225225 22822552525.

Visa det pågående
dokumentet

SKULDEBREV

1. Låntagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


2. Långivare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


3. Lånebelopp

Till låntagaren utlånar långivaren ________ (________) SEK den ________ enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via kontant överlämnande.


4. Lånets löptid.

Lånet löper från den ________ till den ________.


5. Säkerhet

Som säkerhet för lånet lämnas ________ som ska återlämnas/återkallas dagen då lånet till fullo då detta skuldebrev kvitterats som återkallat. Vid eventuell tvist om lånet har långivaren rätt att behålla säkerheten tills att ärendet är beslutat i tingsrätt eller på annat sätt kommit till avslut.


6. Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett annuitetslån vilket innebär att låntagaren ska betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering. Lånets annuitet är ________ (________) SEK per vecka. Första inbetalningen ska ske den ________, eller närmsta föregående vardag, och den sista, om inte betalning sker i förskott, den ________, eller närmsta föregående vardag.


7. Dröjsmålsränta

Om en inbetalning på lånet inte betalas på utsatt tid utgår dröjsmålsränta med ________ procent på det belopp som inte betalats i rätt tid.


8. Dröjsmålsvillkor

Långivaren har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om förfallen inbetalning inte erläggs senast inom efter förfallodagen.

Är lånet uppsagt till betalning utgår en dröjsmålsränta om ________ procent.


9. Förtida inlösen

Låntagaren får lösa in hela eller del av lånet närhelst låntagaren så önskar.


10. 885822

822 555 825852852822 555 5225522528 8 två exemplar 85558 8522885522 285 8522525522 25282 8558822.


11. Underskrift

Datum och ort:_________________________________

Namnförtydligande långivare: _________________________________________

Namnförtydligande låntagare: ________


12. 58822228

855225 8222255 852288552 285 852252552 522 85222 2888 25882 55 258522 285 8225 8258525 28558255. 5822252885 252282525 25 25525 58 28525 5285252822 22252258 5282 22 285 252 22225 522 528822558 8522525522 8 222255525 222 52525852 822 8225225 22822552525.