Överst på sidan

Skuldebrev

Förlopp:
0%
?
X

Välj om det är en privatperson eller ett företag som ger ett lån.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

SKULDEBREV


1. Låntagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


2. Långivare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


3. Lånebelopp

Till låntagaren utlånar långivaren ________ kronor den ________ enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via kontant överlämnande.


4. Lånets löptid

Lånet löper från den ________ till den ________.


5. Säkerhet

Som säkerhet för lånet lämnas ________ som skall återlämnas/återkallas dagen då lånet till fullo då detta skuldebrev kvitterats som återkallat. Vid eventuell tvist om lånet har långivaren rätt att behålla säkerheten tills att ärendet är beslutat i Tingsrätt eller på annat sätt kommit till avslut.


6. Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett annuitetslån vilket innebär att låntagaren skall betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering.

Lånets annuitet är ________ kronor per vecka och detta belopp skall betalas veckovis under lånets löptid av låntagaren till innehavaren av detta löpande skuldebrev. Första betalningen skall ske den ________ eller närmsta föregående arbetsdag och den sista betalningen den ________ eller närmsta föregående arbetsdag.


7. Dröjsmålsränta

Om amortering och ränta inte betalas på utsatt tid utgår dröjsmålsränta med ________% på den annuitet som inte betalats i rätt tid.


8. Dröjsmålsvillkor

Långivaren har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om förfallen ränta och amortering inte erläggs senast inom ________ dagar efter förfallodagen. Är lånet uppsagt till betalning utgår en dröjsmålsränta efter en räntesats om ________%.


9. Förtida inlösen

Låntagaren får lösa in hela eller del av krediten närhelst låntagaren så önskar.


10. Deffdf

Eaf acf aabfbaafaeaf acf bddfcffcfa f fec aaaadfcf ecfce fcbdfecfab caa fcbfcdcfab fcdff ecfafff.


11. Underskrift

Datum och ort:_________________________________

Långivare: _________________________________________

Låntagare: ________


12. Befffaba

Bcfaab fbfpdcf fcbdfecfa caa fcbfcdcfa cff fcbaf ffff bbffc cf afacff caa fbdc aabfbaf aecfafcf. Aeabfbaffc dcbcfabaf dc dfbbb ce cfcdc cbecbbbfbd cabcffca bcaa aa caa acb acaac cff baaffafca fcbfcdcfab f abfafacbb acf bbbaffcd aca afpfaaf acafbcbafbc.

Visa det pågående
dokumentet

SKULDEBREV


1. Låntagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


2. Långivare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefonnummer: ________


3. Lånebelopp

Till låntagaren utlånar långivaren ________ kronor den ________ enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via kontant överlämnande.


4. Lånets löptid

Lånet löper från den ________ till den ________.


5. Säkerhet

Som säkerhet för lånet lämnas ________ som skall återlämnas/återkallas dagen då lånet till fullo då detta skuldebrev kvitterats som återkallat. Vid eventuell tvist om lånet har långivaren rätt att behålla säkerheten tills att ärendet är beslutat i Tingsrätt eller på annat sätt kommit till avslut.


6. Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett annuitetslån vilket innebär att låntagaren skall betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering.

Lånets annuitet är ________ kronor per vecka och detta belopp skall betalas veckovis under lånets löptid av låntagaren till innehavaren av detta löpande skuldebrev. Första betalningen skall ske den ________ eller närmsta föregående arbetsdag och den sista betalningen den ________ eller närmsta föregående arbetsdag.


7. Dröjsmålsränta

Om amortering och ränta inte betalas på utsatt tid utgår dröjsmålsränta med ________% på den annuitet som inte betalats i rätt tid.


8. Dröjsmålsvillkor

Långivaren har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om förfallen ränta och amortering inte erläggs senast inom ________ dagar efter förfallodagen. Är lånet uppsagt till betalning utgår en dröjsmålsränta efter en räntesats om ________%.


9. Förtida inlösen

Låntagaren får lösa in hela eller del av krediten närhelst låntagaren så önskar.


10. Deffdf

Eaf acf aabfbaafaeaf acf bddfcffcfa f fec aaaadfcf ecfce fcbdfecfab caa fcbfcdcfab fcdff ecfafff.


11. Underskrift

Datum och ort:_________________________________

Långivare: _________________________________________

Låntagare: ________


12. Befffaba

Bcfaab fbfpdcf fcbdfecfa caa fcbfcdcfa cff fcbaf ffff bbffc cf afacff caa fbdc aabfbaf aecfafcf. Aeabfbaffc dcbcfabaf dc dfbbb ce cfcdc cbecbbbfbd cabcffca bcaa aa caa acb acaac cff baaffafca fcbfcdcfab f abfafacbb acf bbbaffcd aca afpfaaf acafbcbafbc.