Stämningsansökan

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då käranden, d.v.s. den som ansöker om stämning upprättar denna handling.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

STÄMNINGSANSÖKAN

Stämningsansökan har skickats till Alingsås tingsrätt via ordinarie post.


1. Kärande

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ombud

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


2. Svaranden

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ombud

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


3. Saken

Underhållsbidrag till make/-a


4. Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften har betalats in till tingsrätten den ________.


5. Yrkande

I egenskap av ombud för ________ ("Kärande") ansöker jag härmed om att tingsrätten ska utfärda stämning gentemot ________ ("Svarande"). Rättegångsfullmakt i original bifogas.

5.1 Kärande yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Svarande att till Kärande betala underhållsbidrag motsvarande ________ SEK (________) per vecka under följande period:

________

Det yrkade beloppet anses skäligt p.g.a. följande:

________

5.2 Käranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer anges.


6. Grunder

Parterna ansökte om skilsmässa hos Alingsås tingsrätt den ________ och följande ligger till grund för kärandes yrkande:

________

55552522 25255 25 5252555888885552 825 5225 2552 885552522 225 8225 58 5 252. 2, 5 285 2 §§ 8222282528858222.


7. Sakomständigheter

Följande sakomständigheter är av intresse för målet:

________


8. Bevisning

Aktuell skriftlig bevisning som styrker grunderna och sakomständigheterna:

________


9. Bilagor

9.1.Samtlig skriftlig bevisning bifogas denna stämningsansökan (antal bilagor ________).

9.2. Rättegångsfullmakt för kärandes ombud bifogas.


§ 10. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (kärande): ________


Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (kärandens ombud): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

STÄMNINGSANSÖKAN

Stämningsansökan har skickats till Alingsås tingsrätt via ordinarie post.


1. Kärande

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ombud

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


2. Svaranden

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ombud

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


3. Saken

Underhållsbidrag till make/-a


4. Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften har betalats in till tingsrätten den ________.


5. Yrkande

I egenskap av ombud för ________ ("Kärande") ansöker jag härmed om att tingsrätten ska utfärda stämning gentemot ________ ("Svarande"). Rättegångsfullmakt i original bifogas.

5.1 Kärande yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Svarande att till Kärande betala underhållsbidrag motsvarande ________ SEK (________) per vecka under följande period:

________

Det yrkade beloppet anses skäligt p.g.a. följande:

________

5.2 Käranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer anges.


6. Grunder

Parterna ansökte om skilsmässa hos Alingsås tingsrätt den ________ och följande ligger till grund för kärandes yrkande:

________

55552522 25255 25 5252555888885552 825 5225 2552 885552522 225 8225 58 5 252. 2, 5 285 2 §§ 8222282528858222.


7. Sakomständigheter

Följande sakomständigheter är av intresse för målet:

________


8. Bevisning

Aktuell skriftlig bevisning som styrker grunderna och sakomständigheterna:

________


9. Bilagor

9.1.Samtlig skriftlig bevisning bifogas denna stämningsansökan (antal bilagor ________).

9.2. Rättegångsfullmakt för kärandes ombud bifogas.


§ 10. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (kärande): ________


Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (kärandens ombud): ________