Testamente

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datum då testatorn skriver detta testamente.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Testamente

Jag, ________ med personnummer ________, förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.


________, med personnummer ________, ska vid min bortgång tilldelas all min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Egendomen ska utgöra ________(s) enskilda egendom och därmed inte ingå i eventuell framtida bodelning. Vad som träder i den enskilda egendomens ställe samt eventuell avkastning från den ska också klassas som enskild.


Underskrifter


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Testatorns namnförtydligande: ________Vittnesmening

Härmed intygar vi, ________ och ________, att ________ denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta sin yttersta vilja och testamente, samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn. 58 555, 8 22228252 58 8822222, 85582 852285822 2558555252 885 2282522528 52525228225252 285 8222255 52225 22222 2222 52525825822 22552.


Första vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Första vittnets namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________Andra vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Andra vittnets namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Testamente

Jag, ________ med personnummer ________, förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.


________, med personnummer ________, ska vid min bortgång tilldelas all min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Egendomen ska utgöra ________(s) enskilda egendom och därmed inte ingå i eventuell framtida bodelning. Vad som träder i den enskilda egendomens ställe samt eventuell avkastning från den ska också klassas som enskild.


Underskrifter


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Testatorns namnförtydligande: ________Vittnesmening

Härmed intygar vi, ________ och ________, att ________ denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta sin yttersta vilja och testamente, samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn. 58 555, 8 22228252 58 8822222, 85582 852285822 2558555252 885 2282522528 52525228225252 285 8222255 52225 22222 2222 52525825822 22552.


Första vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Första vittnets namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________Andra vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Andra vittnets namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________