Överst på sidan

Umgängesavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vilket datum detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Umgängesavtal

Vi undertecknande parter, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, kommer härmed överens om följande gällande umgänge med ________ med personnummer ________.


§ 1. Vårdnad

Föräldrarna har gemensam vårdnad över ________.


§ 2. Fördelning av umgänget

- Umgänget med ________ ska till vardags fördelas enligt följande:

________


- Under storhelger och skollov ska umgänget fördelas enligt följande:

________


§ 3. Hämtning och lämning

Hämtning och lämning ska regleras på följande sätt:

________


§ 4. Ansvar för resekostnader

Ansvaret för resekostnader som uppstår i samband med hämtning och lämning ska regleras enligt följande:

________


§ 5. 5252582582225


852: _______ 85252: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Umgängesavtal

Vi undertecknande parter, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, kommer härmed överens om följande gällande umgänge med ________ med personnummer ________.


§ 1. Vårdnad

Föräldrarna har gemensam vårdnad över ________.


§ 2. Fördelning av umgänget

- Umgänget med ________ ska till vardags fördelas enligt följande:

________


- Under storhelger och skollov ska umgänget fördelas enligt följande:

________


§ 3. Hämtning och lämning

Hämtning och lämning ska regleras på följande sätt:

________


§ 4. Ansvar för resekostnader

Ansvaret för resekostnader som uppstår i samband med hämtning och lämning ska regleras enligt följande:

________


§ 5. 5252582582225


852: _______ 85252: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________