Underrättelse om avskedande

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

________

________


Underrättelse om avskedande

Härmed underrättas du, ________, om att ________ överväger att avskeda dig från din tjänst som ________.

Din fackliga organisation har varslats om den övervägda åtgärden. Du har tillsammans med den rätt att begära överläggning om avskedandet. Det ska göras hos ________ senast en vecka 2552 522 522 52225 5252555222882 8522528.

Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande representant för ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

________

________


Underrättelse om avskedande

Härmed underrättas du, ________, om att ________ överväger att avskeda dig från din tjänst som ________.

Din fackliga organisation har varslats om den övervägda åtgärden. Du har tillsammans med den rätt att begära överläggning om avskedandet. Det ska göras hos ________ senast en vecka 2552 522 522 52225 5252555222882 8522528.

Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande representant för ________: ________