Överst på sidan

Underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl

Förlopp:
0%
?
X

Ange datumet då arbetsgivaren upprättar och överlämnar detta dokument till arbetstagaren.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl


Härmed underrättas du, ________ med personnummer ________, om att ________ överväger att säga upp dig från anställningen som ________.

Din fackliga organisation har varslats om den övervägda åtgärden.

Du och din fackliga organisation har rätt att begära överläggning om den övervägda åtgärden. Sådan begäran ska överlämnas till ________ inom en vecka efter det att underrättelse lämnats.


Ort: _______ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - representant för ________: ________Ort: _______ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________
Visa det pågående
dokumentet

________

Underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl


Härmed underrättas du, ________ med personnummer ________, om att ________ överväger att säga upp dig från anställningen som ________.

Din fackliga organisation har varslats om den övervägda åtgärden.

Du och din fackliga organisation har rätt att begära överläggning om den övervägda åtgärden. Sådan begäran ska överlämnas till ________ inom en vecka efter det att underrättelse lämnats.


Ort: _______ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - representant för ________: ________Ort: _______ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________