Överst på sidan

Uppsägning av försäkringsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum denna uppsägning av försäkringsavtal upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Uppsägning av försäkringsavtal

1. Försäkringstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


2. Försäkringsbolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


3. Uppsägning

Jag säger med detta dokument upp det försäkringsavtal (________) som ingåtts mellan mig och ovan angivet försäkringsbolag den ________.

Försäkringsavtalet sägs upp till försäkringsperiodens utgång den ________ och någon förnyelse önskas alltså inte.


§ 4. Underskrift


Ort: __________ Datum: __________________________________________________

Namnförtydligande (försäkringstagaren): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Uppsägning av försäkringsavtal

1. Försäkringstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


2. Försäkringsbolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


3. Uppsägning

Jag säger med detta dokument upp det försäkringsavtal (________) som ingåtts mellan mig och ovan angivet försäkringsbolag den ________.

Försäkringsavtalet sägs upp till försäkringsperiodens utgång den ________ och någon förnyelse önskas alltså inte.


§ 4. Underskrift


Ort: __________ Datum: __________________________________________________

Namnförtydligande (försäkringstagaren): ________