Överst på sidan

Uppsägning av prenumeration/medlemskap

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som den kund som önskar säga upp en prenumeration/medlemskap upprättar detta uppsägningsbrev.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Till,

________
________
________

Uppsägning av prenumeration

Jag, ________ med personnummer ________, önskar i och med detta brev säga upp min prenumeration hos er.

Prenumeration som sägs upp:

________

Avtal om prenumeration ingicks den ________ och avtalsperioden löper fram till den ________. Jag önskar alltså säga upp avtalet i förtid.

Jag önskar att prenumerationen sägs upp till upphörande snarast.

Jag har betalat en avgift för uppsägning i förtid om ________ SEK (________).

Jag förväntar mig en återbetalning om ________ SEK (________) i samband med att prenumerationen avslutas.

Grund för återbetalning:

________

Återbetalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Återbetalningen ska senast vara genomförd den ________.


Med vänliga hälsningar,


___________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Till,

________
________
________

Uppsägning av prenumeration

Jag, ________ med personnummer ________, önskar i och med detta brev säga upp min prenumeration hos er.

Prenumeration som sägs upp:

________

Avtal om prenumeration ingicks den ________ och avtalsperioden löper fram till den ________. Jag önskar alltså säga upp avtalet i förtid.

Jag önskar att prenumerationen sägs upp till upphörande snarast.

Jag har betalat en avgift för uppsägning i förtid om ________ SEK (________).

Jag förväntar mig en återbetalning om ________ SEK (________) i samband med att prenumerationen avslutas.

Grund för återbetalning:

________

Återbetalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Återbetalningen ska senast vara genomförd den ________.


Med vänliga hälsningar,


___________________________________________

Namnförtydligande: ________