Överst på sidan

Uppsägning av hyresgäst

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som hyresvärden/hyresvärdarna skickar uppsägningsbrevet till hyresgästen/hyresgästerna.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Uppsägning av hyresgäst

§ 1. Hyresgäst

Namn: ________

Personnummer: ________

Telefon: ________


§ 2. Hyresvärd

Namn: ________

Personnummer: ________

Telefon: ________


§ 3. Uppsägning av hyreskontrakt

Härmed sägs, mellan ovan angiven hyresgäst och ovan angiven hyresvärd, gällande hyreskontrakt upp. Uppsägningen gäller från dagens datum, ________.


Uppsägningen gäller
följande lägenhet:

Adress: ________

Lägenhetsnummer: ________

Hyresobjektet har upplåtits i bostadssyfte.


Orsak till uppsägningen:

________


§ 4. Uppsägningstid

Hyresavtalet upphör att gälla den ________, efter beaktande av i avtalet bestämd uppsägningstid. Avflyttning ska ske senast denna dag.


§ 5. Underskrift

Ort: ________ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Uppsägning av hyresgäst

§ 1. Hyresgäst

Namn: ________

Personnummer: ________

Telefon: ________


§ 2. Hyresvärd

Namn: ________

Personnummer: ________

Telefon: ________


§ 3. Uppsägning av hyreskontrakt

Härmed sägs, mellan ovan angiven hyresgäst och ovan angiven hyresvärd, gällande hyreskontrakt upp. Uppsägningen gäller från dagens datum, ________.


Uppsägningen gäller
följande lägenhet:

Adress: ________

Lägenhetsnummer: ________

Hyresobjektet har upplåtits i bostadssyfte.


Orsak till uppsägningen:

________


§ 4. Uppsägningstid

Hyresavtalet upphör att gälla den ________, efter beaktande av i avtalet bestämd uppsägningstid. Avflyttning ska ske senast denna dag.


§ 5. Underskrift

Ort: ________ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________