Överst på sidan

Uppsägningsbrev

Förlopp:
0%
?
X

Hur lång uppsägningstid har arbetstagaren enligt anställningskontraktet. Ange den exakta uppsägningstiden i dagar eller månader.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Uppsägningsbrev

________


Hej ________,

i och med detta brev bekräftar jag min uppsägning från rollen som ________________.

Anledningen till min uppsägning är följande:

________

I enlighet med mitt anställningskontrakt kommer jag fortsätta att jobba hos er under minst ________, vilket motsvarar min uppsägningstid, och avsluta min anställning den ________.


Med vänlig hälsning,__________________________________

________

Visa det pågående
dokumentet

Uppsägningsbrev

________


Hej ________,

i och med detta brev bekräftar jag min uppsägning från rollen som ________________.

Anledningen till min uppsägning är följande:

________

I enlighet med mitt anställningskontrakt kommer jag fortsätta att jobba hos er under minst ________, vilket motsvarar min uppsägningstid, och avsluta min anställning den ________.


Med vänlig hälsning,__________________________________

________