Överst på sidan

Uppsägningsbrev

Förlopp:
0%
?
X

Ange datumet då uppsägningsbrevet upprättas och ska skickas/överlämnas till arbetsgivaren.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Uppsägningsbrev


Hej ________,

I och med detta brev bekräftar jag, ________, min uppsägning från rollen som ________ hos ________.

Anledningen till min uppsägning är följande:

________

I enlighet med mitt anställningskontrakt kommer jag fortsätta att jobba hos er under minst ________, vilket motsvarar min uppsägningstid, och avsluta min anställning den ________.


Med vänlig hälsning,__________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Uppsägningsbrev


Hej ________,

I och med detta brev bekräftar jag, ________, min uppsägning från rollen som ________ hos ________.

Anledningen till min uppsägning är följande:

________

I enlighet med mitt anställningskontrakt kommer jag fortsätta att jobba hos er under minst ________, vilket motsvarar min uppsägningstid, och avsluta min anställning den ________.


Med vänlig hälsning,__________________________________

Namnförtydligande: ________