Överst på sidan

Vårdnadshavares förfrågan om att begära ut information om barn/minderårig från skola

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som den som önskar begära ut information gällande ett barn från en skola upprättar detta dokument.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

________
________

Förfrågan om att begära ut uppgifter gällande elev

Hej,

Jag, ________, skriver till er i egenskap av vårdnadshavare till ________ som är elev i klass ________ hos er. Jag skulle i och med detta brev vilja begära ut viss information angående mitt barn.

Jag är tacksam om ni tillhandahåller mig samtliga av ________(s) betyg.

Jag är medveten om att det kan finnas rutiner för hur informaiton ska lämnas ut från skolan och att det kan finnas särksilda formulär som måste fyllas i eller att denna förfrågan måste kompletteras med dokumentation som verifierar mitt vårdnadshavarskap. Vänligen meddela mig om det finns något specifikt förfarande eller dokument som jag måste följa.

852 5228252255 252 852558222 285 825 2552 2222 522 25 28882522 2888 2852 25225 82225252822 8255582.

Med vänliga hälsningar,


Ort: __________ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

________
________

Förfrågan om att begära ut uppgifter gällande elev

Hej,

Jag, ________, skriver till er i egenskap av vårdnadshavare till ________ som är elev i klass ________ hos er. Jag skulle i och med detta brev vilja begära ut viss information angående mitt barn.

Jag är tacksam om ni tillhandahåller mig samtliga av ________(s) betyg.

Jag är medveten om att det kan finnas rutiner för hur informaiton ska lämnas ut från skolan och att det kan finnas särksilda formulär som måste fyllas i eller att denna förfrågan måste kompletteras med dokumentation som verifierar mitt vårdnadshavarskap. Vänligen meddela mig om det finns något specifikt förfarande eller dokument som jag måste följa.

852 5228252255 252 852558222 285 825 2552 2222 522 25 28882522 2888 2852 25225 82225252822 8255582.

Med vänliga hälsningar,


Ort: __________ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________