Överst på sidan

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig

Förlopp:
0%
?
X

Ange om barnet som ska ingå ett anställningsavtal har en eller två stycken vårdnadshavare. Den som är vårdnadshavare bär det juridiska ansvaret för ett barn. Vanligtvis är det ett barns föräldrar som är vårdnadshavare men det kan även vara annan person utsedd av domstol.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårigHärmed lämnar jag, ________, i egenskap av vårdnadshavare, samtycke till att anställningsavtal ingås mellan ________ med personnummer ________ och ________.


Samtycket avser anställning som ________heltid. Anställningen sträcker sig från och med den ________ till den ________.
Datum:
_______ Ort: _______
Signatur vårdnadshavare: __________________________

Namnförtydligande: ________

Telefonnummer: ________

Visa det pågående
dokumentet

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårigHärmed lämnar jag, ________, i egenskap av vårdnadshavare, samtycke till att anställningsavtal ingås mellan ________ med personnummer ________ och ________.


Samtycket avser anställning som ________heltid. Anställningen sträcker sig från och med den ________ till den ________.
Datum:
_______ Ort: _______
Signatur vårdnadshavare: __________________________

Namnförtydligande: ________

Telefonnummer: ________