Varning/Erinran till anställd

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Varning till arbetstagare


§ 1. ARBETSGIVARE

Företag: ________

Organisationsnummer: ________

Telefonnummer: ________

E-post: ________

Arbetstagarens närmaste chef: ________


§ 2. ARBETSTAGARE

Namn: ________

Personnummer: ________

Anställningsnummer: ________


§ 3. MISSKÖTSAMHET

Med en anställning följer vissa skyldigheter som arbetstagaren har att agera efter. Arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter enligt sitt anställningsavtal och/eller lag på följande sätt:

________

Arbetstagarens ovan nämnda misskötsamhet skadar arbetsgivaren på följande sätt:

________


§ 4. KRAV

Genom denna varning kräver arbetsgivaren omedelbart följande:

________


§ 5. 5885555585 82 8288888885 85555885

82 2255255822 8222 8225 285 5582282525522 8222 52822222555 52 2558 822 825888 222225 522 522 sägas upp 25 25525 58 2258228825 8258.


§ 6. UNDERSKRIFTER


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande (arbetstagarens närmaste chef): ________Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande arbetstagaren: ________

Arbetstagaren intygar härmed att hen mottagit denna handling

Visa det pågående
dokumentet

________

Varning till arbetstagare


§ 1. ARBETSGIVARE

Företag: ________

Organisationsnummer: ________

Telefonnummer: ________

E-post: ________

Arbetstagarens närmaste chef: ________


§ 2. ARBETSTAGARE

Namn: ________

Personnummer: ________

Anställningsnummer: ________


§ 3. MISSKÖTSAMHET

Med en anställning följer vissa skyldigheter som arbetstagaren har att agera efter. Arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter enligt sitt anställningsavtal och/eller lag på följande sätt:

________

Arbetstagarens ovan nämnda misskötsamhet skadar arbetsgivaren på följande sätt:

________


§ 4. KRAV

Genom denna varning kräver arbetsgivaren omedelbart följande:

________


§ 5. 5885555585 82 8288888885 85555885

82 2255255822 8222 8225 285 5582282525522 8222 52822222555 52 2558 822 825888 222225 522 522 sägas upp 25 25525 58 2258228825 8258.


§ 6. UNDERSKRIFTER


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande (arbetstagarens närmaste chef): ________Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande arbetstagaren: ________

Arbetstagaren intygar härmed att hen mottagit denna handling