Överst på sidan

Varningsbrev vid intrång i immateriell rättighet

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta brev gällande varning till följd av ett intrång i en immateriell rättighet upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Till,

________
________

Varningsbrev - Misstänkt intrång i mönsterrätt

Jag, ________, har sedan den ________ innehaft mönsterrätt till följande design:

________

Mönsterrätten sträcker sig fram till den ________.

822 555 222282 2888 282 25222522 522 55 282888222 855255 282 22282255522 228822 22825252:

________

Genom sådant brukande gör du dig skyldig till mönsterintrång enligt mönsterskyddslagen (1970:485).

Jag kräver ett skadestånd för det olovliga nyttjandet om ________ SEK (________). Jag kräver vidare att du genast upphör med intrånget.

Mönsterintrång kan om det sker uppsåtligen vara straffbart.

Upphör inte intrånget innan den ________ kommer jag vidta fortsatt rättsliga åtgärder.

För fortsatt användning av mönsterrätten krävs upprättande av licens. Finns sådant intresse kan eventuellt ett licensavtal upprättas oss emellan.


Betalningsuppgifter för skadeståndsbeloppet:

Bank: ________
Kontonummer: ________

Utbetalningen ska senast vara genomförd den ________.


Vid frågor som rör innehållet i detta brev kan jag kontaktas via e-post på ________.


Underskrift


Datum: __________ Ort: ________________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Till,

________
________

Varningsbrev - Misstänkt intrång i mönsterrätt

Jag, ________, har sedan den ________ innehaft mönsterrätt till följande design:

________

Mönsterrätten sträcker sig fram till den ________.

822 555 222282 2888 282 25222522 522 55 282888222 855255 282 22282255522 228822 22825252:

________

Genom sådant brukande gör du dig skyldig till mönsterintrång enligt mönsterskyddslagen (1970:485).

Jag kräver ett skadestånd för det olovliga nyttjandet om ________ SEK (________). Jag kräver vidare att du genast upphör med intrånget.

Mönsterintrång kan om det sker uppsåtligen vara straffbart.

Upphör inte intrånget innan den ________ kommer jag vidta fortsatt rättsliga åtgärder.

För fortsatt användning av mönsterrätten krävs upprättande av licens. Finns sådant intresse kan eventuellt ett licensavtal upprättas oss emellan.


Betalningsuppgifter för skadeståndsbeloppet:

Bank: ________
Kontonummer: ________

Utbetalningen ska senast vara genomförd den ________.


Vid frågor som rör innehållet i detta brev kan jag kontaktas via e-post på ________.


Underskrift


Datum: __________ Ort: ________________________________________________________

Namnförtydligande: ________