Överst på sidan

Varsel om avskedande

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

________

________

Varsel om avskedande

Avskedande övervägs av ________ från sin nuvarande tjänst som ________ hos ________.


Ni, ________, har rätt till överläggning med oss, ________, om den övervägda åtgärden. 8225552 22 282585222822 825 288 22225 288855255 8222 22 82825 2552 522 52225 855828 28258522528.Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande representant för ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

________

________

Varsel om avskedande

Avskedande övervägs av ________ från sin nuvarande tjänst som ________ hos ________.


Ni, ________, har rätt till överläggning med oss, ________, om den övervägda åtgärden. 8225552 22 282585222822 825 288 22225 288855255 8222 22 82825 2552 522 52225 855828 28258522528.Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande representant för ________: ________