Överst på sidan

Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum då arbetsgivaren upprättar detta dokument och skickar det till arbetstagarens fackliga organisation.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum: ________
Facklig organisation: ________
Adress: ________Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl


Uppsägning övervägs beträffande ________, med personnummer ________, som innehar anställning hos ________.

________ har rätt till överläggning med ________ om den övervägda åtgärden. Begäran om överläggning ska lämnas till ________ inom en vecka efter det att varsel lämnats.
Ort: _______ Datum: ___________________________________

Namnförtydligande - representant för ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

Datum: ________
Facklig organisation: ________
Adress: ________Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl


Uppsägning övervägs beträffande ________, med personnummer ________, som innehar anställning hos ________.

________ har rätt till överläggning med ________ om den övervägda åtgärden. Begäran om överläggning ska lämnas till ________ inom en vecka efter det att varsel lämnats.
Ort: _______ Datum: ___________________________________

Namnförtydligande - representant för ________: ________