Överst på sidan

Volontäravtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Volontäravtal

§ 1. Volontärarbetare

Namn: ________, fortsatt benämnd som "Volontären"
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förening där volontärarbete ska utföras

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
Epost: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Volontärarbete

Syftet med volontärarbetet är samhällsnyttigt.

Volontärarbetet omfattar följande arbetsuppgifter:

________

Arbetet ska utföras under följande tider:

________

Detta avtal innebär inte en anställning eller ett uppdrag, vilket volontären är medveten om.


§ 4. Giltighetsperiod

Avtalet löper från och med den ________ tillsvidare.


§ 5. Uppsägning

Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. Detta ska ske skriftligt senast ________ månader i förväg.


§ 6. Ersättning

Ekonomisk ersättning

Volontären har under tiden för volontärarbetet rätt till en symbolisk ekonomisk ersättning om ________ SEK per dag.

Utbetalning av ekonomisk ersättning

Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.


§ 7. Försäkring

Volontären ansvarar själv för att teckna försäkring/-ar.


§ 8. Sekretess

Volontären förbinder sig att inte utnyttja eller röja konfidentiell information angående föreningen och dess verksamhet under perioden för volontärarbetet.

Vad som föreskrivits ovan gäller även för följande period efter volontärarbetet upphört:

________

Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för volontären före volontärarbetets start.

När volontärarbetet upphör ska volontären återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande föreningen.


§ 9. Stilla och rörliga bilder

Föreningen tillåts publicera/offentliggöra bilder där volontären syns.


§ 10. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 8282225522 522 2252282222 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828). 22582252228222525 222225 225582 825525858 8 522 252 522 55 58 822252882 225 2222222552522 58 828222555582222.

55228825 225822522282225 822 825525858 58 2252282222 22585558 22228522282882 285 55222558 225582 58 82525825 22582225.


§ 11. Underskifter


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande volontär: ________


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Volontäravtal

§ 1. Volontärarbetare

Namn: ________, fortsatt benämnd som "Volontären"
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förening där volontärarbete ska utföras

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
Epost: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Volontärarbete

Syftet med volontärarbetet är samhällsnyttigt.

Volontärarbetet omfattar följande arbetsuppgifter:

________

Arbetet ska utföras under följande tider:

________

Detta avtal innebär inte en anställning eller ett uppdrag, vilket volontären är medveten om.


§ 4. Giltighetsperiod

Avtalet löper från och med den ________ tillsvidare.


§ 5. Uppsägning

Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. Detta ska ske skriftligt senast ________ månader i förväg.


§ 6. Ersättning

Ekonomisk ersättning

Volontären har under tiden för volontärarbetet rätt till en symbolisk ekonomisk ersättning om ________ SEK per dag.

Utbetalning av ekonomisk ersättning

Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.


§ 7. Försäkring

Volontären ansvarar själv för att teckna försäkring/-ar.


§ 8. Sekretess

Volontären förbinder sig att inte utnyttja eller röja konfidentiell information angående föreningen och dess verksamhet under perioden för volontärarbetet.

Vad som föreskrivits ovan gäller även för följande period efter volontärarbetet upphört:

________

Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för volontären före volontärarbetets start.

När volontärarbetet upphör ska volontären återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande föreningen.


§ 9. Stilla och rörliga bilder

Föreningen tillåts publicera/offentliggöra bilder där volontären syns.


§ 10. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 8282225522 522 2252282222 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828). 22582252228222525 222225 225582 825525858 8 522 252 522 55 58 822252882 225 2222222552522 58 828222555582222.

55228825 225822522282225 822 825525858 58 2252282222 22585558 22228522282882 285 55222558 225582 58 82525825 22582225.


§ 11. Underskifter


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande volontär: ________


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos ________: ________