Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Anlaşmalı boşanma için tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sözleşmesinin tarafı olan kişilerin evlilik tarihini takvimden seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla
Belgeyi görüntüle

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Aşağıda bilgileri yer alan ve ________ tarihinde evlenen taraflar arasında Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere, ________ tarihinde aşağıdaki şekilde Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 - Taraflar aşağıdaki şekildedir:

________ (Bundan böyle "Kadın Eş" olarak anılacaktır.)

VE

________ (Bundan böyle "Erkek Eş" olarak anılacaktır.)

1.2 - "Kadın Eş" ve "Erkek Eş" bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - KONU

2.1 - Taraflar kendi iradeleri ile ve ortak karar ile aşağıdaki şartlarda boşanmayı kabul etmişlerdir.

2.2 - Taraflardan ________, boşanmak için mahkemeye müracaat edecek ve diğer Taraf MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.


Madde 3 - TAZMİNAT

3.1 - Taraflar boşanma nedeniyle istenecek tazminat konusunda aşağıdaki şartları kabul etmiştir:

3.2 - ________ eşi ________ lehine aşağıdaki şartlar dahilinde maddi tazminat ödeyecektir.

3.3 - Maddi tazminat irat şeklinde ödenecek olup; her ay aylık ________ TL ödeme yapılacaktır.


Madde 4 - ERGİN OLMAYAN MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

4.1 - Tarafların 18 yaş altında 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. 18 yaş altı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

4.1.1 - ________ doğum tarihli ________


Madde 5 - ERGİN KISITLI MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

5.1 - Tarafların ergin kısıtlı 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. Ergin kısıtlı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

5.1.1 - ________ doğum tarihli ________


Madde 6 -
VELAYET

6.1 - Tarafların 18 yaşından küçük müşterek çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

6.2 - Yukarıda bilgileri verilen müşterek çocuğun velayeti belirtilen Tarafa verilecektir: ________

6.3 - Baba ________, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile aşağıda belirtilen şekilde ve zaman diliminde vakit geçirerek kişisel ilişki kuracaktır:

________

6.4 - Tarafların müşterek ergin kısıtlı çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Yukarıda bilgileri verilen müşterek ergin kısıtlı çocuğun velayeti belirtilen tarafa verilecektir: ________


Madde 7 - NAFAKA

7.1 - Boşanmayla yoksulluğa düşecek olması nedeni ile; ________ diğer Taraf olan ________ lehine aylık ________ TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir.

7.2 - Yoksulluk nafakası her ay belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

7.3 - Yoksulluk nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________

7.4 - Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nda yer alan şartlar dahilinde ve nafaka alan Taraf yeni bir evlilik yapana kadar süresiz olarak ödenmeye devam edecektir.

7.5 - Boşanma sonucu ________, velayet sahibi ________ lehine; müşterek çocuğun bakımı, masraf ve giderleri için aylık ________ TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

7.6 - İştirak nafakası her ay (en geç) belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

7.7 - İştirak nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________


Madde 8 - MAL PAYLAŞIMI

8.1 - Tarafların anlaşmalı boşanma sonucunda paylaşacakları malların tamamının listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

________

8.2 - Taraflar tüm gayrimenkul ve menkul mallar konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmış ve paylaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden gayrimenkul ve menkul mallar konusunda başkaca hiçbir talepleri yoktur.


Madde 9 - ZİYNET EŞYALAR

9.1 - Taraflar arasında paylaşıma konu olan ziynet eşyaları aşağıda belirtildiği gibidir:

________

9.2 - Yukarıda sayılan ziynet eşyaların paylaşımı ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

________

9.3 - Taraflar tüm ziynet eşyaları konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden ziynet eşyaları konusunda hiçbir talepleri yoktur.


Madde 10 - AİLE KONUTU

10.1 - Taraflar, evlilik birliği sürecinde birlikte yaşamış oldukları aile konutunda, evlilik birliği sona erdikten sonra belirtilen Tarafın yaşayacağı hususunda anlaşmışlardır: ________


Madde 11 - MÜŞTEREK BORÇLAR

11.1 - Tarafların evlilik birliği içinde müşterek olarak edindikleri borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

________

11.2 - Yukarıda belirtilen nedenle Taraflarca müştereken edinilen borcun toplam tutarı ________ TL olup, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ödenmesi gereken kalan borç tutarı ________ TL'dir.

11.3 - Kalan borç tutarının ödemelerini ________ üstlenecektir.


Madde 12 - SOYADI KULLANIMI

12.1 - ________, evlilik süresince sosyal hayatta elde edilen önemli kazanımların korunması amacıyla, ________ lehine boşandıktan sonra kendi soyadını kullanmaya devam etmesi konusunda hak tanımıştır. Buna göre ________ boşanma sona erdikten sonra, evliyken kullandığı eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilecektir.


Madde 13 - 588 85552258

13.1 - Taraflar 25255855 252888 855285555 52858288 2852, 8885 25222228 ________ 2555282552 58885852 8285225 558588255 528582588 8285225282 28588 285552 8882 255222288'252 52888 285552 258852885852285.

13.2 - Mahkeme 2555282552 8285225 255558 825882288 5588252, 525 828 55552 8225 822888258, 255222222 222282522 852228282825822 5585 5882282 8252522, 8285225 25555828 228828282852822825585.

13.3 - İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup iradelerine uygun bulunmuş ve ________ tarihinde karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.________
________

Belgeyi görüntüle

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Aşağıda bilgileri yer alan ve ________ tarihinde evlenen taraflar arasında Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere, ________ tarihinde aşağıdaki şekilde Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 - Taraflar aşağıdaki şekildedir:

________ (Bundan böyle "Kadın Eş" olarak anılacaktır.)

VE

________ (Bundan böyle "Erkek Eş" olarak anılacaktır.)

1.2 - "Kadın Eş" ve "Erkek Eş" bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - KONU

2.1 - Taraflar kendi iradeleri ile ve ortak karar ile aşağıdaki şartlarda boşanmayı kabul etmişlerdir.

2.2 - Taraflardan ________, boşanmak için mahkemeye müracaat edecek ve diğer Taraf MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.


Madde 3 - TAZMİNAT

3.1 - Taraflar boşanma nedeniyle istenecek tazminat konusunda aşağıdaki şartları kabul etmiştir:

3.2 - ________ eşi ________ lehine aşağıdaki şartlar dahilinde maddi tazminat ödeyecektir.

3.3 - Maddi tazminat irat şeklinde ödenecek olup; her ay aylık ________ TL ödeme yapılacaktır.


Madde 4 - ERGİN OLMAYAN MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

4.1 - Tarafların 18 yaş altında 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. 18 yaş altı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

4.1.1 - ________ doğum tarihli ________


Madde 5 - ERGİN KISITLI MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

5.1 - Tarafların ergin kısıtlı 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. Ergin kısıtlı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

5.1.1 - ________ doğum tarihli ________


Madde 6 -
VELAYET

6.1 - Tarafların 18 yaşından küçük müşterek çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

6.2 - Yukarıda bilgileri verilen müşterek çocuğun velayeti belirtilen Tarafa verilecektir: ________

6.3 - Baba ________, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile aşağıda belirtilen şekilde ve zaman diliminde vakit geçirerek kişisel ilişki kuracaktır:

________

6.4 - Tarafların müşterek ergin kısıtlı çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Yukarıda bilgileri verilen müşterek ergin kısıtlı çocuğun velayeti belirtilen tarafa verilecektir: ________


Madde 7 - NAFAKA

7.1 - Boşanmayla yoksulluğa düşecek olması nedeni ile; ________ diğer Taraf olan ________ lehine aylık ________ TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir.

7.2 - Yoksulluk nafakası her ay belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

7.3 - Yoksulluk nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________

7.4 - Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nda yer alan şartlar dahilinde ve nafaka alan Taraf yeni bir evlilik yapana kadar süresiz olarak ödenmeye devam edecektir.

7.5 - Boşanma sonucu ________, velayet sahibi ________ lehine; müşterek çocuğun bakımı, masraf ve giderleri için aylık ________ TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

7.6 - İştirak nafakası her ay (en geç) belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

7.7 - İştirak nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________


Madde 8 - MAL PAYLAŞIMI

8.1 - Tarafların anlaşmalı boşanma sonucunda paylaşacakları malların tamamının listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

________

8.2 - Taraflar tüm gayrimenkul ve menkul mallar konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmış ve paylaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden gayrimenkul ve menkul mallar konusunda başkaca hiçbir talepleri yoktur.


Madde 9 - ZİYNET EŞYALAR

9.1 - Taraflar arasında paylaşıma konu olan ziynet eşyaları aşağıda belirtildiği gibidir:

________

9.2 - Yukarıda sayılan ziynet eşyaların paylaşımı ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

________

9.3 - Taraflar tüm ziynet eşyaları konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden ziynet eşyaları konusunda hiçbir talepleri yoktur.


Madde 10 - AİLE KONUTU

10.1 - Taraflar, evlilik birliği sürecinde birlikte yaşamış oldukları aile konutunda, evlilik birliği sona erdikten sonra belirtilen Tarafın yaşayacağı hususunda anlaşmışlardır: ________


Madde 11 - MÜŞTEREK BORÇLAR

11.1 - Tarafların evlilik birliği içinde müşterek olarak edindikleri borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

________

11.2 - Yukarıda belirtilen nedenle Taraflarca müştereken edinilen borcun toplam tutarı ________ TL olup, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ödenmesi gereken kalan borç tutarı ________ TL'dir.

11.3 - Kalan borç tutarının ödemelerini ________ üstlenecektir.


Madde 12 - SOYADI KULLANIMI

12.1 - ________, evlilik süresince sosyal hayatta elde edilen önemli kazanımların korunması amacıyla, ________ lehine boşandıktan sonra kendi soyadını kullanmaya devam etmesi konusunda hak tanımıştır. Buna göre ________ boşanma sona erdikten sonra, evliyken kullandığı eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilecektir.


Madde 13 - 588 85552258

13.1 - Taraflar 25255855 252888 855285555 52858288 2852, 8885 25222228 ________ 2555282552 58885852 8285225 558588255 528582588 8285225282 28588 285552 8882 255222288'252 52888 285552 258852885852285.

13.2 - Mahkeme 2555282552 8285225 255558 825882288 5588252, 525 828 55552 8225 822888258, 255222222 222282522 852228282825822 5585 5882282 8252522, 8285225 25555828 228828282852822825585.

13.3 - İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup iradelerine uygun bulunmuş ve ________ tarihinde karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.________
________