En başa dön

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Anlaşmalı boşanma için tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sözleşmesinin tarafı olan kişilerin evlilik tarihini takvimden seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
Aşağıda bilgileri yer alan ve ________ tarihinde evlenen taraflar arasında Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere, ________ tarihinde aşağıdaki şekilde Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.


Madde 1 - TARAFLAR

________ (Bundan böyle "Kadın Eş" olarak anılacaktır.)

VE

________ (Bundan böyle "Erkek Eş" olarak anılacaktır.)

"Kadın Eş" ve "Erkek Eş" bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - KONU

A - Taraflar kendi iradeleri ile ve ortak karar ile aşağıdaki şartlarda boşanmayı kabul etmişlerdir.

B - Taraflardan ________, boşanmak için mahkemeye müracaat edecek ve diğer Taraf MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.


Madde 3 - TAZMİNAT

Taraflar boşanma nedeniyle istenecek tazminat konusunda aşağıdaki şartları kabul etmiştir:

A - ________ eşi ________ lehine aşağıdaki şartlar dahilinde maddi tazminat ödeyecektir.

B - Maddi tazminat irat şeklinde ödenecek olup; her ay aylık ________ TL ödeme yapılacaktır.


Madde 4 - ERGİN OLMAYAN MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

Tarafların 18 yaş altında 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. 18 yaş altı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

________ doğum tarihli ________


Madde 5 - ERGİN KISITLI MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

Tarafların ergin kısıtlı 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. Ergin kısıtlı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

________ doğum tarihli ________


Madde 6 -
VELAYET

Tarafların 18 yaşından küçük müşterek çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

A - Yukarıda bilgileri verilen müşterek çocuğun velayeti belirtilen Tarafa verilecektir: ________

B - Baba ________, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile aşağıda belirtilen şekilde ve zaman diliminde vakit geçirerek kişisel ilişki kuracaktır:

________

Tarafların müşterek ergin kısıtlı çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Yukarıda bilgileri verilen müşterek ergin kısıtlı çocuğun velayeti belirtilen tarafa verilecektir: ________


Madde 7 - NAFAKA

A - Boşanmayla yoksulluğa düşecek olması nedeni ile; ________ diğer Taraf olan ________ lehine aylık ________ TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir.

B - Yoksulluk nafakası her ay belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

C - Yoksulluk nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________

D - Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nda yer alan şartlar dahilinde ve nafaka alan Taraf yeni bir evlilik yapana kadar süresiz olarak ödenmeye devam edecektir.

E - Boşanma sonucu ________, velayet sahibi ________ lehine; müşterek çocuğun bakımı, masraf ve giderleri için aylık ________ TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

F - İştirak nafakası her ay (en geç) belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

G - İştirak nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________


Madde 8 - MAL PAYLAŞIMI

Tarafların anlaşmalı boşanma sonucunda paylaşacakları malların tamamının listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Taraflar tüm gayrimenkul ve menkul mallar konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmış ve paylaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden gayrimenkul ve menkul mallar konusunda başkaca hiçbir talepleri yoktur.


Madde 9 - ZİYNET EŞYALAR

Taraflar arasında paylaşıma konu olan ziynet eşyaları aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Yukarıda sayılan ziynet eşyaların paylaşımı ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

________

Taraflar tüm ziynet eşyaları konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden ziynet eşyaları konusunda hiçbir talepleri yoktur.


Madde 10 - AİLE KONUTU

Taraflar, evlilik birliği sürecinde birlikte yaşamış oldukları aile konutunda, evlilik birliği sona erdikten sonra belirtilen Tarafın yaşayacağı hususunda anlaşmışlardır: ________


Madde 11 - MÜŞTEREK BORÇLAR

Tarafların evlilik birliği içinde müşterek olarak edindikleri borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Yukarıda belirtilen nedenle Taraflarca müştereken edinilen borcun toplam tutarı ________ TL olup, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ödenmesi gereken kalan borç tutarı ________ TL'dir.

Kalan borç tutarının ödemelerini ________ üstlenecektir.


Madde 12 - SOYADI KULLANIMI

________, evlilik süresince sosyal hayatta elde edilen önemli kazanımların korunması amacıyla, ________ lehine boşandıktan sonra kendi soyadını kullanmaya devam etmesi konusunda hak tanımıştır. Buna göre ________ boşanma sona erdikten sonra, evliyken kullandığı eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilecektir.


Madde 13 - 588 85552258

55552855 25255855 252888 855285555 52858288 2852, 8885 25222228 ________ 2555282552 58885852 8285225 558588255 528582588 8285225282 28588 285552 8882 255222288'252 52888 285552 258852885852285.

2552222 2555282552 8285225 255558 825882288 5588252, 525 828 55552 8225 822888258, 255222222 222282522 852228282825822 5585 5882282 8252522, 8285225 25555828 228828282852822825585.

İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup iradelerine uygun bulunmuş ve ________ tarihinde karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.________
________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
Aşağıda bilgileri yer alan ve ________ tarihinde evlenen taraflar arasında Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere, ________ tarihinde aşağıdaki şekilde Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.


Madde 1 - TARAFLAR

________ (Bundan böyle "Kadın Eş" olarak anılacaktır.)

VE

________ (Bundan böyle "Erkek Eş" olarak anılacaktır.)

"Kadın Eş" ve "Erkek Eş" bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - KONU

A - Taraflar kendi iradeleri ile ve ortak karar ile aşağıdaki şartlarda boşanmayı kabul etmişlerdir.

B - Taraflardan ________, boşanmak için mahkemeye müracaat edecek ve diğer Taraf MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.


Madde 3 - TAZMİNAT

Taraflar boşanma nedeniyle istenecek tazminat konusunda aşağıdaki şartları kabul etmiştir:

A - ________ eşi ________ lehine aşağıdaki şartlar dahilinde maddi tazminat ödeyecektir.

B - Maddi tazminat irat şeklinde ödenecek olup; her ay aylık ________ TL ödeme yapılacaktır.


Madde 4 - ERGİN OLMAYAN MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

Tarafların 18 yaş altında 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. 18 yaş altı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

________ doğum tarihli ________


Madde 5 - ERGİN KISITLI MÜŞTEREK ÇOCUKLAR

Tarafların ergin kısıtlı 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. Ergin kısıtlı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

________ doğum tarihli ________


Madde 6 -
VELAYET

Tarafların 18 yaşından küçük müşterek çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

A - Yukarıda bilgileri verilen müşterek çocuğun velayeti belirtilen Tarafa verilecektir: ________

B - Baba ________, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile aşağıda belirtilen şekilde ve zaman diliminde vakit geçirerek kişisel ilişki kuracaktır:

________

Tarafların müşterek ergin kısıtlı çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Yukarıda bilgileri verilen müşterek ergin kısıtlı çocuğun velayeti belirtilen tarafa verilecektir: ________


Madde 7 - NAFAKA

A - Boşanmayla yoksulluğa düşecek olması nedeni ile; ________ diğer Taraf olan ________ lehine aylık ________ TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir.

B - Yoksulluk nafakası her ay belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

C - Yoksulluk nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________

D - Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nda yer alan şartlar dahilinde ve nafaka alan Taraf yeni bir evlilik yapana kadar süresiz olarak ödenmeye devam edecektir.

E - Boşanma sonucu ________, velayet sahibi ________ lehine; müşterek çocuğun bakımı, masraf ve giderleri için aylık ________ TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

F - İştirak nafakası her ay (en geç) belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın ilk günü

G - İştirak nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

________ - ________


Madde 8 - MAL PAYLAŞIMI

Tarafların anlaşmalı boşanma sonucunda paylaşacakları malların tamamının listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Taraflar tüm gayrimenkul ve menkul mallar konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmış ve paylaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden gayrimenkul ve menkul mallar konusunda başkaca hiçbir talepleri yoktur.


Madde 9 - ZİYNET EŞYALAR

Taraflar arasında paylaşıma konu olan ziynet eşyaları aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Yukarıda sayılan ziynet eşyaların paylaşımı ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

________

Taraflar tüm ziynet eşyaları konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden ziynet eşyaları konusunda hiçbir talepleri yoktur.


Madde 10 - AİLE KONUTU

Taraflar, evlilik birliği sürecinde birlikte yaşamış oldukları aile konutunda, evlilik birliği sona erdikten sonra belirtilen Tarafın yaşayacağı hususunda anlaşmışlardır: ________


Madde 11 - MÜŞTEREK BORÇLAR

Tarafların evlilik birliği içinde müşterek olarak edindikleri borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Yukarıda belirtilen nedenle Taraflarca müştereken edinilen borcun toplam tutarı ________ TL olup, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ödenmesi gereken kalan borç tutarı ________ TL'dir.

Kalan borç tutarının ödemelerini ________ üstlenecektir.


Madde 12 - SOYADI KULLANIMI

________, evlilik süresince sosyal hayatta elde edilen önemli kazanımların korunması amacıyla, ________ lehine boşandıktan sonra kendi soyadını kullanmaya devam etmesi konusunda hak tanımıştır. Buna göre ________ boşanma sona erdikten sonra, evliyken kullandığı eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilecektir.


Madde 13 - 588 85552258

55552855 25255855 252888 855285555 52858288 2852, 8885 25222228 ________ 2555282552 58885852 8285225 558588255 528582588 8285225282 28588 285552 8882 255222288'252 52888 285552 258852885852285.

2552222 2555282552 8285225 255558 825882288 5588252, 525 828 55552 8225 822888258, 255222222 222282522 852228282825822 5585 5882282 8252522, 8285225 25555828 228828282852822825585.

İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup iradelerine uygun bulunmuş ve ________ tarihinde karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.________
________