En başa dön

Ayıplı Malın Değişimi/Onarımı/İadesi İçin İhtarname

İlerleme:
0%
?
X

Bu belge iadeli taahhütlü mektup olarak, ya da noter aracılığıyla gönderilebilir. Belgenin satıcıya nasıl gönderileceğini seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla________, ________

İhtar Eden: ________

________


Muhatap: ________

________


Konu: Tarafınızdan alınan ayıplı mala ilişkin, 6502 Sayılı Kanundan doğan seçimlik hakların kullanılması talebini içerir.


Sayın Muhatap,

Tarafınızdan ________ tarihinde ________ TL bedel karşılığında, aşağıda detaylı olarak marka ve özellikleri belirtilen ürünü satın aldım. Ancak aldığım üründe tespit edilen hatalar ve eksikler nedeni ile üründen yararlanamadım. Bu nedenle bahsi geçen ürün, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8.maddesi gereği ayıplı mal kabul edilmektedir. Ayıplı olduğu tespit edilen ürünlerin listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Yukarıda bilgisi verilen satın almış olduğum üründe tespit edilen ayıplar ise aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Sayın muhatap, 25255855 828852288 2855252 22522825522 22555 82 2528525 8888282 55285582 85288 258252 25258285, 5285 852888 55252'52 22. 2555288 gereğince işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren ________ gün içinde ayıplı olduğu tespit edilen malın ücretsiz onarımını talep etmekteyim. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ve bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririm.

Saygılarımla,

________
SAYIN NOTER;

Üç örnekten ibaret bu ihtarın bir örneğinin acele olarak karşı tarafa tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan diğer örneğinin tarafıma iadesini dilerim.

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin________, ________

İhtar Eden: ________

________


Muhatap: ________

________


Konu: Tarafınızdan alınan ayıplı mala ilişkin, 6502 Sayılı Kanundan doğan seçimlik hakların kullanılması talebini içerir.


Sayın Muhatap,

Tarafınızdan ________ tarihinde ________ TL bedel karşılığında, aşağıda detaylı olarak marka ve özellikleri belirtilen ürünü satın aldım. Ancak aldığım üründe tespit edilen hatalar ve eksikler nedeni ile üründen yararlanamadım. Bu nedenle bahsi geçen ürün, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8.maddesi gereği ayıplı mal kabul edilmektedir. Ayıplı olduğu tespit edilen ürünlerin listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Yukarıda bilgisi verilen satın almış olduğum üründe tespit edilen ayıplar ise aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Sayın muhatap, 25255855 828852288 2855252 22522825522 22555 82 2528525 8888282 55285582 85288 258252 25258285, 5285 852888 55252'52 22. 2555288 gereğince işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren ________ gün içinde ayıplı olduğu tespit edilen malın ücretsiz onarımını talep etmekteyim. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ve bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririm.

Saygılarımla,

________
SAYIN NOTER;

Üç örnekten ibaret bu ihtarın bir örneğinin acele olarak karşı tarafa tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan diğer örneğinin tarafıma iadesini dilerim.