En başa dön

Borcun Ödenmesi İçin İhtarname

İlerleme:
0%
?
X

İhtarnamenin gönderileceği kişinin hangi nedenle borçlu konumunda olduğunu seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

İhtar Eden: ________

________


________, ________


Muhatap: ________

________Konu:
Vadesi gelmiş borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameSayın ________,

________ tarihinde aramızda imzalanan Borç Verme sözleşmesi gereğince ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde tarafınıza ________ TL borç para vermiş bulunmaktayım. Söz konusu paranın verilme sebebi aşağıda belirtilmiştir:

________

Aramızda imzalanan Borç Sözleşmesi'nde, aldığınız ________ TL borç paraya yıllık % ________ oranında işletilen anapara faizinin ekleneceği hükmü yer almaktadır. Buna göre, bugün itibariyle ödenmesi gereken güncel borç tutarı, ________ TL'dir.

________ tarihinde tarafıma ödemeniz gereken ________ TL'nin bir kısmını hala ödememiş bulunmaktasınız. Bugüne kadar tarafıma yapılan ödeme yalnızca ________ TL'dir. Bu sebeple toplam borç tutarından kalan bedelin tarafıma ödenmesi gerekmektedir.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren ________ içinde, muaccel hale gelen borcun kalan kısmı olan ________ TL' yi nakden ve defaten, aşağıda bilgileri verilen banka hesabına ödemenizi talep ederim. Aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından vadesi gelmiş borç alacağının ödenmeyen kısmının, günlük olarak işleyen %________ temerrüt faiz oranı ile birlikte hesaplanan, toplam tutarının tahsili için icra takibi başlatılacağını ve gerekirse muaccel olan borcun dava yolu ile tahsil edileceğini, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

8522228 5852855 888288258 8258822 85225 52858825 25285252828 5885 252582.

________ - ________

Saygılarımla,

________SAYIN NOTER;

Üç örnekten ibaret bu ihtarın bir örneğinin karşı tarafa tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan diğer örneğinin tarafıma iadesini talep ederim.

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

İhtar Eden: ________

________


________, ________


Muhatap: ________

________Konu:
Vadesi gelmiş borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameSayın ________,

________ tarihinde aramızda imzalanan Borç Verme sözleşmesi gereğince ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde tarafınıza ________ TL borç para vermiş bulunmaktayım. Söz konusu paranın verilme sebebi aşağıda belirtilmiştir:

________

Aramızda imzalanan Borç Sözleşmesi'nde, aldığınız ________ TL borç paraya yıllık % ________ oranında işletilen anapara faizinin ekleneceği hükmü yer almaktadır. Buna göre, bugün itibariyle ödenmesi gereken güncel borç tutarı, ________ TL'dir.

________ tarihinde tarafıma ödemeniz gereken ________ TL'nin bir kısmını hala ödememiş bulunmaktasınız. Bugüne kadar tarafıma yapılan ödeme yalnızca ________ TL'dir. Bu sebeple toplam borç tutarından kalan bedelin tarafıma ödenmesi gerekmektedir.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren ________ içinde, muaccel hale gelen borcun kalan kısmı olan ________ TL' yi nakden ve defaten, aşağıda bilgileri verilen banka hesabına ödemenizi talep ederim. Aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından vadesi gelmiş borç alacağının ödenmeyen kısmının, günlük olarak işleyen %________ temerrüt faiz oranı ile birlikte hesaplanan, toplam tutarının tahsili için icra takibi başlatılacağını ve gerekirse muaccel olan borcun dava yolu ile tahsil edileceğini, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

8522228 5852855 888288258 8258822 85225 52858825 25285252828 5885 252582.

________ - ________

Saygılarımla,

________SAYIN NOTER;

Üç örnekten ibaret bu ihtarın bir örneğinin karşı tarafa tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan diğer örneğinin tarafıma iadesini talep ederim.