En başa dön

Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

İlerleme:
0%
?
X

Derneğin tam adına İçişleri Bakanlığının internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

________

Konu: Yönetim Kurulunda Yapılan Değişiklik


________ VALİLİĞİNE,

Derneğimizin ________ tarih ve ________ sayılı yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. 8852855 252828 5588258282 52282582 5882 2828828258 82 828885828258 22528825 82588288285.

8882882582822 552 252582.

İmza

________

________

Derneğin Adı: ________

Kütük No: ________

1. ________ - ________ - Meslek: ________ - Adres: ________

Yeni Görevi: ________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

________

Konu: Yönetim Kurulunda Yapılan Değişiklik


________ VALİLİĞİNE,

Derneğimizin ________ tarih ve ________ sayılı yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. 8852855 252828 5588258282 52282582 5882 2828828258 82 828885828258 22528825 82588288285.

8882882582822 552 252582.

İmza

________

________

Derneğin Adı: ________

Kütük No: ________

1. ________ - ________ - Meslek: ________ - Adres: ________

Yeni Görevi: ________