En başa dön

Doğum Sonrası Altı Aylık Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Bu belge ile doğum yapmış bir kadın çalışan ya da 3 yaşını doldurmamış olan bir çocuğu evlat edinmiş olan kadın ya da erkek çalışan ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Buna göre bu mektup ile ücretsiz izin talebinde bulunacak olan kişiyi seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________
Sicil No: ________
________


________, ________


________
________Konu: Doğum nedeniyle ücretsiz izin talebi istemine ilişkindir.Sayın ________,

İş yerinizde ________ tarihinden beri ________ sicil numarası ile çalışmaktayım. ________ tarihinde doğum yaptım ve analık iznimi kullandım.

İş Kanunu'nun 82. 82 58225 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında 8222222882'82 8. 2555288 2528528255 5522282222 "58522882 8588825" hakkından ________ tarihinden itibaren belirtilen süre ile faydalanmak istiyorum: ________. Bu kapsamda, belirtilen süre boyunca ücretsiz izinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________
Sicil No: ________
________


________, ________


________
________Konu: Doğum nedeniyle ücretsiz izin talebi istemine ilişkindir.Sayın ________,

İş yerinizde ________ tarihinden beri ________ sicil numarası ile çalışmaktayım. ________ tarihinde doğum yaptım ve analık iznimi kullandım.

İş Kanunu'nun 82. 82 58225 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında 8222222882'82 8. 2555288 2528528255 5522282222 "58522882 8588825" hakkından ________ tarihinden itibaren belirtilen süre ile faydalanmak istiyorum: ________. Bu kapsamda, belirtilen süre boyunca ücretsiz izinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,________