En başa dön

Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma Talebi Mektubu

İlerleme:
0%
?
X

Bu belge ile doğum yapmış bir kadın çalışan ya da 3 yaşını doldurmamış olan bir çocuğu evlat edinmiş olan kadın ya da erkek çalışan işvereninden yarı zamanlı (yarım gün) çalışma talebinde bulunabilir. Buna göre bu mektup ile yarım gün çalışma talebinde bulunacak olan kişiyi seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________
Sicil No: ________
________


________, ________


________
________Sayın ________,

İş yerinizde ________ sicil numarası ile görev yapmaktayım. ________ tarihinde doğum yapmış olmam nedeni ile aşağıda belirtilen tarihlerde yarı zamanlı olarak çalışmak istiyorum.

İş Kanunu'nun 74. ve 29882 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi kapsamında düzenlenen "doğum sonrası yarı zamanlı çalışma" hakkından ________ tarihinden itibaren belirtilen süreyle faydalanmak istiyorum: ________ gün.

Bu kapsamda, yarı zamanlı çalışma dönemimin sonuna kadar, 55225882 8588825 8552282 255888 25555 85888252 82 25852 255888255 58522882 828288 85288252 55858525 552 252582.

Saygılarımla,________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________
Sicil No: ________
________


________, ________


________
________Sayın ________,

İş yerinizde ________ sicil numarası ile görev yapmaktayım. ________ tarihinde doğum yapmış olmam nedeni ile aşağıda belirtilen tarihlerde yarı zamanlı olarak çalışmak istiyorum.

İş Kanunu'nun 74. ve 29882 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi kapsamında düzenlenen "doğum sonrası yarı zamanlı çalışma" hakkından ________ tarihinden itibaren belirtilen süreyle faydalanmak istiyorum: ________ gün.

Bu kapsamda, yarı zamanlı çalışma dönemimin sonuna kadar, 55225882 8588825 8552282 255888 25555 85888252 82 25852 255888255 58522882 828288 85288252 55858525 552 252582.

Saygılarımla,________