En başa dön

İş Adresi Değişikliği Bildirim Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Adres değişikliği bildiriminde bulunan kişi ticaret şirketi (anonim,limited gibi) ya da dernek gibi bir organizasyon ise tüzel kişidir. Buna göre, bu belgeyi gönderecek olan kişinin hukuken nasıl bir varlık olduğunu seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne________, ________Daireniz ________ vergi kimlik numaralı mükellefiyim. Faaliyetimi Daireniz yetki alanında bulunan aşağıda belirtilen adreste sürdürmekteydim:

________

İş yeri adresimi ________ tarihinden itibaren, yine Daireniz yetki alanında bulunan ve aşağıda belirtilen adrese taşıdım:

________

İş yeri adresim yukarıda belirttiğim şekilde değişmiş olup bu hususa ilişkin olarak vergi dairenizde gerekli düzeltme kayıtlarının yapılmasını ve tarafıma yapılacak tebligatlarda ve yazışmalarda yeni adresimin kullanılmasını bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımla,

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne________, ________Daireniz ________ vergi kimlik numaralı mükellefiyim. Faaliyetimi Daireniz yetki alanında bulunan aşağıda belirtilen adreste sürdürmekteydim:

________

İş yeri adresimi ________ tarihinden itibaren, yine Daireniz yetki alanında bulunan ve aşağıda belirtilen adrese taşıdım:

________

İş yeri adresim yukarıda belirttiğim şekilde değişmiş olup bu hususa ilişkin olarak vergi dairenizde gerekli düzeltme kayıtlarının yapılmasını ve tarafıma yapılacak tebligatlarda ve yazışmalarda yeni adresimin kullanılmasını bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımla,

________