En başa dön

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Davanın açılmasında hangi yer mahkemesinin yetkili olacağına ilişkin husus mahkemenin yetkisi ile ilgilidir. İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

Davacı: ________ (________)

Adres:

________

Davalı: ________

Adres:

________

Dava Konusu: İş sözleşmesi işveren tarafından hiçbir sebep gösterilmeden feshedilmesi nedeni ile, istemine ilişkin taleplerin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar:

1- Davacı, aşağıda belirtilen iş yeri adresinde ________ tarihinde işe başlamıştır:

İş yeri adres:

________

________ tarihinde iş sözleşmesi işveren tarafından sebep gösterilmeden feshedilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshedilmiş olması nedeni ile almaya hak kazandığı alacak kalemleri işveren tarafından ödenmemiştir ve bu kalemlerin dava yolu ile talep edilmesi gerekmiştir.

2- Davacı taraf aylık ________ türk lirası maaş ile iş yerinde çalışmıştır. Davacı işçi tarafın iş yerindeki görev tanımı aşağıdaki gibidir:

________

3- 858588 25552 2852 8888 2255285 555858585852 228525 858855258, 52852 8882522 882 528582525 85588525288285. 855858585 22258252 5528585252 5285852525 25252528 2222 85258258255.

Hukuki Sebep: İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

Deliller:

________

Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağı

Sonuç ve Talep: Açıklanan nedenler ile fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmiş olması dolayısıyla, olmak üzere toplamda ________ türk lirasının kanunda belirtilen faiz tutarları ile birlikte davalı taraftan tahsiline, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenerek davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

İmza

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

Davacı: ________ (________)

Adres:

________

Davalı: ________

Adres:

________

Dava Konusu: İş sözleşmesi işveren tarafından hiçbir sebep gösterilmeden feshedilmesi nedeni ile, istemine ilişkin taleplerin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar:

1- Davacı, aşağıda belirtilen iş yeri adresinde ________ tarihinde işe başlamıştır:

İş yeri adres:

________

________ tarihinde iş sözleşmesi işveren tarafından sebep gösterilmeden feshedilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshedilmiş olması nedeni ile almaya hak kazandığı alacak kalemleri işveren tarafından ödenmemiştir ve bu kalemlerin dava yolu ile talep edilmesi gerekmiştir.

2- Davacı taraf aylık ________ türk lirası maaş ile iş yerinde çalışmıştır. Davacı işçi tarafın iş yerindeki görev tanımı aşağıdaki gibidir:

________

3- 858588 25552 2852 8888 2255285 555858585852 228525 858855258, 52852 8882522 882 528582525 85588525288285. 855858585 22258252 5528585252 5285852525 25252528 2222 85258258255.

Hukuki Sebep: İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

Deliller:

________

Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağı

Sonuç ve Talep: Açıklanan nedenler ile fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmiş olması dolayısıyla, olmak üzere toplamda ________ türk lirasının kanunda belirtilen faiz tutarları ile birlikte davalı taraftan tahsiline, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenerek davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

İmza

________