En başa dön

İş Teklifi Mektubu

İlerleme:
0%
?
X

İşveren bir ticaret şirketi ya da dernek gibi bir organizasyon ise tüzel kişidir. İşveren adi şirket ya da bireyin tek başına kendisi ise genellikle gerçek kişidir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________
________________, ________


________ ________
________

Sayın ________ ________,

İş yerindeki ________ pozisyonunu size sunmaktan mutluluk duyarım. Bilgi, beceri ve tecrübeniz sayesinde iş yerine önemli katkılarınız olacağına inanıyorum.

Bu iş teklifinin geçerli olabilmesi için aşağıda yazılan belgelerin tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir:

________

İş teklifinin unsurları aşağıda belirtildiği gibidir:

Pozisyon: Aşağıda açıklanan unvan ile, iş yerinin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde periyodik olarak güncellenen ve iş tanımında açıklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmeniz beklenir: ________

İşe Başlama Tarihi: Teklifi kabul etmeniz halinde işe başlama tarihiniz ________ olacaktır. Belirtilen tarihten başka bir tarihte işe başlamanız söz konusu olursa bunu ayrıca tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Sözleşme Süresi:

İşe başlama tarihi: ________

Sona erme tarihi: ________

Maaş: Teklif edilen pozisyon kapsamındaki işler Net ________ TL sabit ücret karşılığında yapılacaktır.

Prim: Performans geliştirme planlaması sürecinde üzerinde anlaşmaya varılan amaç ve hedeflere dayalı olarak, maaş ödemesi dışında prim ödenmesi söz konusu olabilir. Prim ödenmesinin koşulları performans değerlendirme sonucuna bağlıdır.

Yıllık İzin: Yıllık izin hakkı belirtilen şekilde olacaktır: ________

Konu ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bana ulaşın.

Bu istihdam teklifi belirtilen süre için geçerlidir: ________. Yukarıda belirtilen şartlar ile iş teklifini kabul ediyorsanız, 852222 22288282 2282588 285525 8552 8825888252 285285 2555582828 88858582.
Saygılarımla,


________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________
________________, ________


________ ________
________

Sayın ________ ________,

İş yerindeki ________ pozisyonunu size sunmaktan mutluluk duyarım. Bilgi, beceri ve tecrübeniz sayesinde iş yerine önemli katkılarınız olacağına inanıyorum.

Bu iş teklifinin geçerli olabilmesi için aşağıda yazılan belgelerin tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir:

________

İş teklifinin unsurları aşağıda belirtildiği gibidir:

Pozisyon: Aşağıda açıklanan unvan ile, iş yerinin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde periyodik olarak güncellenen ve iş tanımında açıklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmeniz beklenir: ________

İşe Başlama Tarihi: Teklifi kabul etmeniz halinde işe başlama tarihiniz ________ olacaktır. Belirtilen tarihten başka bir tarihte işe başlamanız söz konusu olursa bunu ayrıca tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Sözleşme Süresi:

İşe başlama tarihi: ________

Sona erme tarihi: ________

Maaş: Teklif edilen pozisyon kapsamındaki işler Net ________ TL sabit ücret karşılığında yapılacaktır.

Prim: Performans geliştirme planlaması sürecinde üzerinde anlaşmaya varılan amaç ve hedeflere dayalı olarak, maaş ödemesi dışında prim ödenmesi söz konusu olabilir. Prim ödenmesinin koşulları performans değerlendirme sonucuna bağlıdır.

Yıllık İzin: Yıllık izin hakkı belirtilen şekilde olacaktır: ________

Konu ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bana ulaşın.

Bu istihdam teklifi belirtilen süre için geçerlidir: ________. Yukarıda belirtilen şartlar ile iş teklifini kabul ediyorsanız, 852222 22288282 2282588 285525 8552 8825888252 285285 2555582828 88858582.
Saygılarımla,


________