En başa dön

İşçi Uyarı Yazısı

İlerleme:
0%
?
X

Bu ihtarnameyi gönderen veren kişi işverendir. İşveren; ticaret şirketi, vakıf ya da dernek ise genellikle tüzel kişidir. İşverenin hukuken nasıl bir varlık olduğunu seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

Uyarıyı Gönderen İşveren: ________

________


________, ________


Uyarı Alan İşçi: ________

________Sayın ________,

Aşağıda ayrıntıları belirtilen olay/durum, ________ tarihinde vuku bulmuştur. İş yeri kuralları çerçevesinde, bahse konu eyleminiz konusunda yazılı olarak uyarılmanız kararlaştırılmıştır. İşbu İhtarnameye konu olan olay ve davranışınız aşağıda açıklandığı gibidir:

________

İş yerinde, iş saatleri içinde iş yeri kurallarına uymanız gerektiğini bilmenize rağmen, ________ tarihinde yukarıda belirtilen davranışınız ile söz konusu kurallara aykırı olarak hareket ettiğiniz şahitler ile de tespit edilmiştir.

İş yerinin düzeni bütün çalışanların iş yeri kurallarına uymasına bağlıdır. Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan tutumunuz ile çalışma düzeninin bozulmasına neden olmaktasınız. 85 55855288828282 2225 25222 228288 222828 82 852552 82255 85 255 558552888558 222555 2222282 5588252 88 8228282228282 228525882822828 85255 252582. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


________

ŞAHİTLER

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

Uyarıyı Gönderen İşveren: ________

________


________, ________


Uyarı Alan İşçi: ________

________Sayın ________,

Aşağıda ayrıntıları belirtilen olay/durum, ________ tarihinde vuku bulmuştur. İş yeri kuralları çerçevesinde, bahse konu eyleminiz konusunda yazılı olarak uyarılmanız kararlaştırılmıştır. İşbu İhtarnameye konu olan olay ve davranışınız aşağıda açıklandığı gibidir:

________

İş yerinde, iş saatleri içinde iş yeri kurallarına uymanız gerektiğini bilmenize rağmen, ________ tarihinde yukarıda belirtilen davranışınız ile söz konusu kurallara aykırı olarak hareket ettiğiniz şahitler ile de tespit edilmiştir.

İş yerinin düzeni bütün çalışanların iş yeri kurallarına uymasına bağlıdır. Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan tutumunuz ile çalışma düzeninin bozulmasına neden olmaktasınız. 85 55855288828282 2225 25222 228288 222828 82 852552 82255 85 255 558552888558 222555 2222282 5588252 88 8228282228282 228525882822828 85255 252582. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


________

ŞAHİTLER

________