En başa dön

İsim Değişikliği Talep Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Nüfus müdürlüğüne başvurarak adını ya da soyadını değiştirmek isteyen kişinin nüfusa kayıtlı adını yazın. Kişinin birden fazla ismi var ise her ikisini de yazın.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE
________


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen "Geçici madde 8 - (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 52/5/2882 tarihli ve 5252 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir." hükmü gereği adımın aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini talep ederim.

Adımı değiştirmek isteme nedenim; adımın yazımında, yazım ve imla hatası yapılarak "________" yazılması gerekirken "________" yazılmasıdır.

85 55552 252852 552528255 885 822 2258525 22522 285525 8882 55828 5228828522 25555228 522258255.

Yukarıda izah edilen nedenlerle "________" olan adımın "________" olarak değiştirilmesi hususunu arz ederim.

Saygılarımla,

________ ________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE
________


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen "Geçici madde 8 - (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 52/5/2882 tarihli ve 5252 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir." hükmü gereği adımın aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini talep ederim.

Adımı değiştirmek isteme nedenim; adımın yazımında, yazım ve imla hatası yapılarak "________" yazılması gerekirken "________" yazılmasıdır.

85 55552 252852 552528255 885 822 2258525 22522 285525 8882 55828 5228828522 25555228 522258255.

Yukarıda izah edilen nedenlerle "________" olan adımın "________" olarak değiştirilmesi hususunu arz ederim.

Saygılarımla,

________ ________