En başa dön

İstifa Mektubu

İlerleme:
0%
?
X

İstifa mektubunu gönderen kişi çalışandır. Çalışan ayrılmak istediği iş yerinde memur veya işçi sıfatında çalışıyor olabilir. Bu mektup hangi amaç için kullanılacaksa seçenekler arasından işaretleyin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

Memurun Bilgileri

Ad Soyad: ________
Adres: ________


________, ________


________
________


Konu:
Memuriyet görevinden çekilme talebi


________ ________,

657 sayılı Kanunun "Çekilme:" başlıklı 20. maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." hükmü, 94. maddesinde ise "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir" hükmü yer almaktadır.

8525585528 55252 225228282, 222558222 2252882522 82288222 882822552. Gereğini arz ederim.


Saygılarımla,________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

Memurun Bilgileri

Ad Soyad: ________
Adres: ________


________, ________


________
________


Konu:
Memuriyet görevinden çekilme talebi


________ ________,

657 sayılı Kanunun "Çekilme:" başlıklı 20. maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." hükmü, 94. maddesinde ise "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir" hükmü yer almaktadır.

8525585528 55252 225228282, 222558222 2252882522 82288222 882822552. Gereğini arz ederim.


Saygılarımla,________