En başa dön

İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı

İlerleme:
0%
?
X

Bu belge, işçinin işe mazeretsiz olarak gelmediğini ya da geç geldiğini kayıt altına almak ve işçiye uyarıda bulunmak için kullanılabilir. Bu tutanağın hangi amaç için kullanılacağını seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

TUTANAKTIR
İşveren: ________

Adres: ________


İşçi:
________

Adres: ________İş yerimizde çalışmakta olan, yukarıda bilgileri yazılı olan işçinin, aşağıda detayları açıklanan ve bu tutanağa konu olacak şekilde, iznimiz ve bilgimiz olmaksızın, mazeretsiz olarak mesaisine gelmediği tespit edilmiştir.

İşçi, ________ tarihinde işe 1 gün süre ile mazeretsiz olarak gelmemiştir.

________ tarihinde işçinin mesaiye mazeretsiz olarak gelmeyerek, iş yeri kurallarına aykırı olarak hareket ettiği şahitler ile de tespit edilmiştir.

Bu tutanak ________ tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.


________

ŞAHİT

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

TUTANAKTIR
İşveren: ________

Adres: ________


İşçi:
________

Adres: ________İş yerimizde çalışmakta olan, yukarıda bilgileri yazılı olan işçinin, aşağıda detayları açıklanan ve bu tutanağa konu olacak şekilde, iznimiz ve bilgimiz olmaksızın, mazeretsiz olarak mesaisine gelmediği tespit edilmiştir.

İşçi, ________ tarihinde işe 1 gün süre ile mazeretsiz olarak gelmemiştir.

________ tarihinde işçinin mesaiye mazeretsiz olarak gelmeyerek, iş yeri kurallarına aykırı olarak hareket ettiği şahitler ile de tespit edilmiştir.

Bu tutanak ________ tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.


________

ŞAHİT

________