En başa dön

Kira Bedelinin Artırılması İçin İhtarname

İlerleme:
0%
?
X

Kira bedelinin artırılmasına ilişkin ihtarname kiralayan tarafından kiracıya gönderilmektedir. Kiralayan kişi olan ihtar eden kişinin tam adı ve soyadını yazın.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

İHTARNAME


İhtar Eden: ________ (________)

İhtar Eden Adres: ________

Muhatap: ________

Muhatap Adres: ________


Açıklamalar ve Talep:

1- Mülkiyeti ________ adına tapuda kayıtlı olan:

________

adresindeki taşınmazda ________, ________ tarihinden itibaren aylık ________ (________) türk lirası ödemek suretiyle kiracı olarak bulunmaktadır.

2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ________ tarihinden itibaren kira bedelinin aylık________ (________)türk lirası artırılması ve bu ihtarnamenin dikkate alınarak belirtilen miktarda artış yapılmış şekilde ________ tarihinden itibaren kira bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshanın tarafıma verilmesini ve diğer nüshanın tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İmza

İhtar Eden Ad-Soyad

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

İHTARNAME


İhtar Eden: ________ (________)

İhtar Eden Adres: ________

Muhatap: ________

Muhatap Adres: ________


Açıklamalar ve Talep:

1- Mülkiyeti ________ adına tapuda kayıtlı olan:

________

adresindeki taşınmazda ________, ________ tarihinden itibaren aylık ________ (________) türk lirası ödemek suretiyle kiracı olarak bulunmaktadır.

2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ________ tarihinden itibaren kira bedelinin aylık________ (________)türk lirası artırılması ve bu ihtarnamenin dikkate alınarak belirtilen miktarda artış yapılmış şekilde ________ tarihinden itibaren kira bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshanın tarafıma verilmesini ve diğer nüshanın tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İmza

İhtar Eden Ad-Soyad

________