En başa dön

Kira Depozitosu İade Talebi

İlerleme:
0%
?
X

Kiracının mektubu kiraya verene göndereceği tarihi takvimden seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

DEPOZİTO İADE TALEBİ MEKTUBU


________Konu: Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile ________ tarihinde tahliye edilen mecura ilişkin olarak kiracılık ilişkisinin başında ödenmiş olan depozito bedelinin iadesi talebine ilişkindir.


Kiracı

________ adresinde bulunan ________


Kiralayan

________ adresinde bulunan ________Sayın Mülk Sahibi,

Aramızdaki kiracılık ilişkisinin sona ermesi nedeniyle aşağıda adres bilgileri bulunan taşınmazı ________ tarihinde tahliye etmiş bulunmaktayım. Söz konusu kiralanan taşınmazın adres bilgisi şu şekildedir:

________

Kiralanan yerden tarafıma ait eşyalar çıkarılmış ve kiralanan gayrimenkul temiz ve kullanıma elverişli halde ve tüm anahtarlarıyla birlikte kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edilmiştir.

Kiralanan gayrimenkule ilişkin imzalanan kira sözleşmesinde yer alan tüm kiracı yükümlülükleri tarafımca yerine getirilmiştir. Kiralanan mülkte herhangi bir zarara neden olunmadığından ve tahliye tarihi itibariyle ödenmemiş kira borcu da bulunmadığından, kira sözleşmesi gereği tarafınıza ödenen ________ TL depozito bedelinin bu mektubun gönderildiği tarihten itibaren belirtilen süre içinde tarafıma iade edilmesi gerekmektedir: ________.

Depozito bedeli aşağıda yazılı banka hesap numarasına geri ödenmelidir:

________ - ________

82222822 825288282 885 28828282 2258 2522222288 22522282828 55852522585282, 22225852 222525885828 25585222 82885522 88822222 8588525852 82 5852855 8288528822 8552 888252 252888 8228852 25552825 5225288 88828 82588228828 25822 252582: ________.

Saygılarımla,________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

DEPOZİTO İADE TALEBİ MEKTUBU


________Konu: Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile ________ tarihinde tahliye edilen mecura ilişkin olarak kiracılık ilişkisinin başında ödenmiş olan depozito bedelinin iadesi talebine ilişkindir.


Kiracı

________ adresinde bulunan ________


Kiralayan

________ adresinde bulunan ________Sayın Mülk Sahibi,

Aramızdaki kiracılık ilişkisinin sona ermesi nedeniyle aşağıda adres bilgileri bulunan taşınmazı ________ tarihinde tahliye etmiş bulunmaktayım. Söz konusu kiralanan taşınmazın adres bilgisi şu şekildedir:

________

Kiralanan yerden tarafıma ait eşyalar çıkarılmış ve kiralanan gayrimenkul temiz ve kullanıma elverişli halde ve tüm anahtarlarıyla birlikte kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edilmiştir.

Kiralanan gayrimenkule ilişkin imzalanan kira sözleşmesinde yer alan tüm kiracı yükümlülükleri tarafımca yerine getirilmiştir. Kiralanan mülkte herhangi bir zarara neden olunmadığından ve tahliye tarihi itibariyle ödenmemiş kira borcu da bulunmadığından, kira sözleşmesi gereği tarafınıza ödenen ________ TL depozito bedelinin bu mektubun gönderildiği tarihten itibaren belirtilen süre içinde tarafıma iade edilmesi gerekmektedir: ________.

Depozito bedeli aşağıda yazılı banka hesap numarasına geri ödenmelidir:

________ - ________

82222822 825288282 885 28828282 2258 2522222288 22522282828 55852522585282, 22225852 222525885828 25585222 82885522 88822222 8588525852 82 5852855 8288528822 8552 888252 252888 8228852 25552825 5225288 88828 82588228828 25822 252582: ________.

Saygılarımla,________