En başa dön

Kiracının Kira Sözleşmesini Sonlandırma Bildirimi

İlerleme:
0%
?
X

Kiracının bu bildirimi yazdığı ya da imzalayıp kiraya verene göndereceği tarihi takvimden seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRMA BİLDİRİMİ


________Konu
:
________ tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda yazılı taraflar arasında imzalanan ve kiracı sıfatıyla tarafı olduğum, kira sözleşmesinin feshi ile kiracılık ilişkisinin sonlandırılması talebine ilişkindir.Kiracı

________ adresinde bulunan ________Kiralayan

________ adresinde bulunan ________Sayın Mülk Sahibi,

________ adresindeki gayrimenkulde ________ tarihinde yapılan kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulunmaktayım.

Aramızda akdedilen ________ tarihli kira sözleşmesi ________ tarihinde sona erecektir.

İş bu sözleşmenin bitiş tarihi olan ________ itibari ile kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve uzatılmayacağını tarafınıza bildiririm.

Gayrimenkulü ________ tarihinde tahliye edeceğimi bildiririm.

Kiralanan yerden tarafıma ait eşyaları çıkaracağımı ve kiralanan gayrimenkulü temiz ve kullanıma elverişli halde ve tüm anahtarlarıyla birlikte kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edeceğimi beyan ederim.

585585252 252582222582 8888282 822585252 2855 8228282288252 225 5852 252 285588 25252858528258 255528285 225822 2228588288285. Kiralanan mülkte herhangi bir zarara neden olunmadığının tespit edilmesi ve tahliye tarihi itibariyle ödenmemiş kira borcunun da olmaması halinde, kira sözleşmesi gereği tarafınıza ödenen ________ TL depozito bedelinin gayrimenkulün tahliyesinden itibaren belirtilen süre içinde tarafıma ödenmesi gerekmektedir: ________.

Depozito bedelinin bir kısmının geri ödenmemesi gerektiğini düşünüyorsanız, gayrimenkulün tahliyesinden itibaren işlemeye başlayacak olan ve aşağıda belirtilen süre içinde Tahliye Teslim Tutanağı ile birlikte yazılı şekilde tarafıma detaylı bilgi vermenizi talep ederim: ________

Saygılarımla,


________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRMA BİLDİRİMİ


________Konu
:
________ tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda yazılı taraflar arasında imzalanan ve kiracı sıfatıyla tarafı olduğum, kira sözleşmesinin feshi ile kiracılık ilişkisinin sonlandırılması talebine ilişkindir.Kiracı

________ adresinde bulunan ________Kiralayan

________ adresinde bulunan ________Sayın Mülk Sahibi,

________ adresindeki gayrimenkulde ________ tarihinde yapılan kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulunmaktayım.

Aramızda akdedilen ________ tarihli kira sözleşmesi ________ tarihinde sona erecektir.

İş bu sözleşmenin bitiş tarihi olan ________ itibari ile kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve uzatılmayacağını tarafınıza bildiririm.

Gayrimenkulü ________ tarihinde tahliye edeceğimi bildiririm.

Kiralanan yerden tarafıma ait eşyaları çıkaracağımı ve kiralanan gayrimenkulü temiz ve kullanıma elverişli halde ve tüm anahtarlarıyla birlikte kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edeceğimi beyan ederim.

585585252 252582222582 8888282 822585252 2855 8228282288252 225 5852 252 285588 25252858528258 255528285 225822 2228588288285. Kiralanan mülkte herhangi bir zarara neden olunmadığının tespit edilmesi ve tahliye tarihi itibariyle ödenmemiş kira borcunun da olmaması halinde, kira sözleşmesi gereği tarafınıza ödenen ________ TL depozito bedelinin gayrimenkulün tahliyesinden itibaren belirtilen süre içinde tarafıma ödenmesi gerekmektedir: ________.

Depozito bedelinin bir kısmının geri ödenmemesi gerektiğini düşünüyorsanız, gayrimenkulün tahliyesinden itibaren işlemeye başlayacak olan ve aşağıda belirtilen süre içinde Tahliye Teslim Tutanağı ile birlikte yazılı şekilde tarafıma detaylı bilgi vermenizi talep ederim: ________

Saygılarımla,


________