Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname

İlerleme:
0%
?
X

İhtarname gönderecek olan kiraya veren kira sözleşmesini hangi nedene dayanarak dava yolu ile feshetmek istiyorsa seçin. Kural olarak 10 senelik bildirim süresi dolmadan kiraya veren tarafından kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. 10 senelik kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından, yeni kira döneminin başlamasından en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunarak gerekçe göstermeksizin kira sözleşmesini BİLDİRİM YOLU İLE feshedebilir. Kira bedelinin ödenmemesi, konut gereksinimi, işyeri gereksinimi, taşınmazın yeniden inşası, kiralanan mülkün el değiştirmesi nedenleri ile kiraya veren kira sözleşmesini DAVA YOLU İLE feshedebilir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla
Belgeyi görüntüle

İHTARNAME


İhtar Eden: ________ (T.C: ________)

Adres: ________

İhtar Eden Vekili: ________

Adres: ________

İhtar Edilen Kiracı: ________

Adres: ________

İhtar Konusu: Kiracının tahliyesinin talep edildiği ihtarnamedir.

Açıklamalar:

İhtar eden sıfatı ile ismi adresi belirtilen kiralanan mülkün maliki olan taraf ile ________ tarihinde imzalanan kira sözleşmesi gereğince kiracı sıfatı ile kiralanan mülkte bulunmaktasınız.

585525 8252282 52852 2855 8228282288282 85885228882552 82885522 22 288 228282222 82255 22228 5525282552 225 5852 22885 522228 82 888585828 8882 222255822 85528252 52252 85528285 2855 822828228828 228525288828228 25858 2588288285.

________ tarihinde akdedilen kira sözleşmesi ________ tarihinde sona erecektir. Sona erecek olan kira sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu madde 347 hükmüne dayanarak yenilenmeyeceğini tarafınıza bildiririm.

Sözleşme konusu kiralanan mülkü ________ tarihine kadar tahliye edip tarafınıza ait eşyaları çıkararak, kullanıma elverişli ve temiz bir şekilde tarafıma teslim etmenizi rica ederim.

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshanın tarafıma verilmesini ve diğer nüshanın tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İmza

İhtar Eden Vekili Ad-Soyad

Av. ________

________

Belgeyi görüntüle

İHTARNAME


İhtar Eden: ________ (T.C: ________)

Adres: ________

İhtar Eden Vekili: ________

Adres: ________

İhtar Edilen Kiracı: ________

Adres: ________

İhtar Konusu: Kiracının tahliyesinin talep edildiği ihtarnamedir.

Açıklamalar:

İhtar eden sıfatı ile ismi adresi belirtilen kiralanan mülkün maliki olan taraf ile ________ tarihinde imzalanan kira sözleşmesi gereğince kiracı sıfatı ile kiralanan mülkte bulunmaktasınız.

585525 8252282 52852 2855 8228282288282 85885228882552 82885522 22 288 228282222 82255 22228 5525282552 225 5852 22885 522228 82 888585828 8882 222255822 85528252 52252 85528285 2855 822828228828 228525288828228 25858 2588288285.

________ tarihinde akdedilen kira sözleşmesi ________ tarihinde sona erecektir. Sona erecek olan kira sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu madde 347 hükmüne dayanarak yenilenmeyeceğini tarafınıza bildiririm.

Sözleşme konusu kiralanan mülkü ________ tarihine kadar tahliye edip tarafınıza ait eşyaları çıkararak, kullanıma elverişli ve temiz bir şekilde tarafıma teslim etmenizi rica ederim.

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshanın tarafıma verilmesini ve diğer nüshanın tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İmza

İhtar Eden Vekili Ad-Soyad

Av. ________

________