En başa dön

Kredi Kartı Kapatma Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Asıl kart, kredi kartı sözleşmesi gereğince hesap sahibine nakit çekme, ödeme ve sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunmak üzere çıkarılan ve sadece hesap sahibinin kullanımına sunulan karttır. Ek kartlar ise bizzat kart hamillerinin (kartı kullanacak kişinin) adına düzenlenir ancak yapılan harcama tutarları asıl kart sahibi (hesap sahibi) tarafından karşılanan ve asıl karta bağlı olan kartlardır. Ek kartlar genelikle, asıl kart sahiplerinin yakınlarına da kredi kartını kullanma imkanı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


________, ________


Bankanıza ait aşağıda detaylı bilgileri verilen kredi kartı kullanıcısıyım:

Kredi Kartı Numarası: ________

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 25. maddesi gereğince ilgili kredi kartının iptali ve kartla ilgili sözleşmenin feshedilmesini ve ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin 2. fıkrası gereğince talebimin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin tarafıma verilmesini talep ederim.

Yukarıda bilgileri verilen kredi kartına ilişkin, kartın kapatılması için ödenmesi gereken kalan borç tutarı hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bankanız tarafından verilecek bilgi doğrultusunda, söz konusu borç tutarı en kısa sürede bankanıza ödenecektir.

3330 acpfff Cffdf Abfbaa Bcaaf Bcbbbb'bbb 11. ea 10. acbbafaff acdacafbbc, afabf acfffbfb fdfcff ea acafaaaabfb baaaf fafaafbfb dafaaafaafffffaaafbf fcafd abab 8 fa dbbb fafbba fafaa acbbabpfc ffdfff fcfcbfac pcafff affdf eafffaaafbf cpffac fcfad abaffa.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

________
Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


________, ________


Bankanıza ait aşağıda detaylı bilgileri verilen kredi kartı kullanıcısıyım:

Kredi Kartı Numarası: ________

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 25. maddesi gereğince ilgili kredi kartının iptali ve kartla ilgili sözleşmenin feshedilmesini ve ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin 2. fıkrası gereğince talebimin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin tarafıma verilmesini talep ederim.

Yukarıda bilgileri verilen kredi kartına ilişkin, kartın kapatılması için ödenmesi gereken kalan borç tutarı hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bankanız tarafından verilecek bilgi doğrultusunda, söz konusu borç tutarı en kısa sürede bankanıza ödenecektir.

3330 acpfff Cffdf Abfbaa Bcaaf Bcbbbb'bbb 11. ea 10. acbbafaff acdacafbbc, afabf acfffbfb fdfcff ea acafaaaabfb baaaf fafaafbfb dafaaafaafffffaaafbf fcafd abab 8 fa dbbb fafbba fafaa acbbabpfc ffdfff fcfcbfac pcafff affdf eafffaaafbf cpffac fcfad abaffa.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

________