En başa dön

Kredi Kartı Kapatma Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Asıl kart, kredi kartı sözleşmesi gereğince hesap sahibine nakit çekme, ödeme ve sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunmak üzere çıkarılan ve sadece hesap sahibinin kullanımına sunulan karttır. Ek kartlar ise bizzat kart hamillerinin (kartı kullanacak kişinin) adına düzenlenir ancak yapılan harcama tutarları asıl kart sahibi (hesap sahibi) tarafından karşılanan ve asıl karta bağlı olan kartlardır. Ek kartlar genelikle, asıl kart sahiplerinin yakınlarına da kredi kartını kullanma imkanı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


________, ________


Bankanıza ait aşağıda detaylı bilgileri verilen kredi kartı kullanıcısıyım:

Kredi Kartı Numarası: ________

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 25. maddesi gereğince ilgili kredi kartının iptali ve kartla ilgili sözleşmenin feshedilmesini ve ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin 2. fıkrası gereğince talebimin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin tarafıma verilmesini talep ederim.

Yukarıda bilgileri verilen kredi kartına ilişkin, kartın kapatılması için ödenmesi gereken kalan borç tutarı hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bankanız tarafından verilecek bilgi doğrultusunda, söz konusu borç tutarı en kısa sürede bankanıza ödenecektir.

2825 852888 88828 558222 85228 552525'252 22. 82 25. 255528258 2528528255, 25258 25528282 822588 82 82282822282 22858 888228282 22582282828588228828 25282 2522 8 88 2525 888252 88822 822585285 882888 25552825 252888 88828 82588228828 525885 25822 252582.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

________
Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


________, ________


Bankanıza ait aşağıda detaylı bilgileri verilen kredi kartı kullanıcısıyım:

Kredi Kartı Numarası: ________

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 25. maddesi gereğince ilgili kredi kartının iptali ve kartla ilgili sözleşmenin feshedilmesini ve ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin 2. fıkrası gereğince talebimin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin tarafıma verilmesini talep ederim.

Yukarıda bilgileri verilen kredi kartına ilişkin, kartın kapatılması için ödenmesi gereken kalan borç tutarı hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bankanız tarafından verilecek bilgi doğrultusunda, söz konusu borç tutarı en kısa sürede bankanıza ödenecektir.

2825 852888 88828 558222 85228 552525'252 22. 82 25. 255528258 2528528255, 25258 25528282 822588 82 82282822282 22858 888228282 22582282828588228828 25282 2522 8 88 2525 888252 88822 822585285 882888 25552825 252888 88828 82588228828 525885 25822 252582.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

________