En başa dön

Öğrenci İzin Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Bu belgeyi hazırlayıp okula teslim edecek olan velinin adını ve soyadını yazın.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

________


Velisi bulunduğum okulunuz öğrencisine ait bilgiler aşağıda yazılı olduğu şekildedir:

Adı-Soyad: ________

Sınıf: Hazırlık sınıfı

Okul Numarası: ________

Yukarıda bilgileri yazılı olan öğrencimin Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 36. Maddesi doğrultusunda, aşağıda belirttiğim tarihler ve sürede izinli sayılmasını istiyorum:

İzin başlangıç tarihi: ________

İzinli sayılması istenen gün sayısı: ________

Yukarıda belirttiğim tarihlerde velisi bulunduğum öğrencinin izinli sayılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

Konu ile ilgili iletişime geçmek isterseniz, tarafıma ait iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

Adres: ________

Telefon: ________

Saygılarımla,

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

________


Velisi bulunduğum okulunuz öğrencisine ait bilgiler aşağıda yazılı olduğu şekildedir:

Adı-Soyad: ________

Sınıf: Hazırlık sınıfı

Okul Numarası: ________

Yukarıda bilgileri yazılı olan öğrencimin Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 36. Maddesi doğrultusunda, aşağıda belirttiğim tarihler ve sürede izinli sayılmasını istiyorum:

İzin başlangıç tarihi: ________

İzinli sayılması istenen gün sayısı: ________

Yukarıda belirttiğim tarihlerde velisi bulunduğum öğrencinin izinli sayılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

Konu ile ilgili iletişime geçmek isterseniz, tarafıma ait iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

Adres: ________

Telefon: ________

Saygılarımla,

________