En başa dön

Sözleşme Değişikliği Talebi Mektubu

İlerleme:
0%
?
X

Bu mektubu gönderen kişi genellikle sözleşmede değişiklik yapmak isteyen taraftır. Mektubu gönderen kişi gerçek kişi ise adını ve soyadını, tüzel kişi ise yasal adını yazın.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________
________


________, ________


________
________


Konu: Sözleşme değişikliği talebine ilişkindir.


Sayın ________,

Bu mektup ________ tarihinde aramızda imzalanmış bulunan sözleşmeye atıfta bulunmaktadır. Bahsi geçen sözleşme aşağıda belirtilen konuya ilişkin imzalanmıştır:

________

Yukarıda bahsi geçen sözleşmenin bir kısmının değiştirilmesini talep ediyorum. Özellikle belirtmek gerekirse sözleşmenin değişmesini istediğim kısmı/hükmü/maddesi belirtildiği gibidir: ________. Bahsedilen kısım/hüküm/madde aşağıdaki konuya ilişkindir:

________

Sözleşmenin söz konusu maddesinin/hükmünün içeriğinde yapmak istediğim değişiklik aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Abacffbc cafafcbcb badfafaffa fcfaafaf cfbafb dcfbpcfacbfa, fbfbab pcafff aff affbfffa ffa fcfcbfac bcbba pcdfb. Cbbc acdff cfcfca caff acafaaaaba pbacffbc aaffffffab badfafaffdfb pcdffacaf fafb cfcafabc aa aff dfcfcacf faacfcbacaf dafaaaaafabff.

Saygılarımla,

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________
________


________, ________


________
________


Konu: Sözleşme değişikliği talebine ilişkindir.


Sayın ________,

Bu mektup ________ tarihinde aramızda imzalanmış bulunan sözleşmeye atıfta bulunmaktadır. Bahsi geçen sözleşme aşağıda belirtilen konuya ilişkin imzalanmıştır:

________

Yukarıda bahsi geçen sözleşmenin bir kısmının değiştirilmesini talep ediyorum. Özellikle belirtmek gerekirse sözleşmenin değişmesini istediğim kısmı/hükmü/maddesi belirtildiği gibidir: ________. Bahsedilen kısım/hüküm/madde aşağıdaki konuya ilişkindir:

________

Sözleşmenin söz konusu maddesinin/hükmünün içeriğinde yapmak istediğim değişiklik aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Abacffbc cafafcbcb badfafaffa fcfaafaf cfbafb dcfbpcfacbfa, fbfbab pcafff aff affbfffa ffa fcfcbfac bcbba pcdfb. Cbbc acdff cfcfca caff acafaaaaba pbacffbc aaffffffab badfafaffdfb pcdffacaf fafb cfcafabc aa aff dfcfcacf faacfcbacaf dafaaaaafabff.

Saygılarımla,

________