En başa dön

Sözleşme Değişikliği Talebi Mektubu

İlerleme:
0%
?
X

Bu mektubu gönderen kişi genellikle sözleşmede değişiklik yapmak isteyen taraftır. Mektubu gönderen kişi gerçek kişi ise adını ve soyadını, tüzel kişi ise yasal adını yazın.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________
________


________, ________


________
________


Konu: Sözleşme değişikliği talebine ilişkindir.


Sayın ________,

Bu mektup ________ tarihinde aramızda imzalanmış bulunan sözleşmeye atıfta bulunmaktadır. Bahsi geçen sözleşme aşağıda belirtilen konuya ilişkin imzalanmıştır:

________

Yukarıda bahsi geçen sözleşmenin bir kısmının değiştirilmesini talep ediyorum. Özellikle belirtmek gerekirse sözleşmenin değişmesini istediğim kısmı/hükmü/maddesi belirtildiği gibidir: ________. Bahsedilen kısım/hüküm/madde aşağıdaki konuya ilişkindir:

________

Sözleşmenin söz konusu maddesinin/hükmünün içeriğinde yapmak istediğim değişiklik aşağıda belirtildiği gibidir:

________

85255855 588285252 5228882882 25828828 285285 225522585282, 852222 252888 885 88858582 882 25552825 52258 25282. 8525 85288 285552 5888 8228282252 25255855 8288528822 522888288282 252882588 8882 55528255 22 885 25222228 82258522588 2252222222585.

Saygılarımla,

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________
________


________, ________


________
________


Konu: Sözleşme değişikliği talebine ilişkindir.


Sayın ________,

Bu mektup ________ tarihinde aramızda imzalanmış bulunan sözleşmeye atıfta bulunmaktadır. Bahsi geçen sözleşme aşağıda belirtilen konuya ilişkin imzalanmıştır:

________

Yukarıda bahsi geçen sözleşmenin bir kısmının değiştirilmesini talep ediyorum. Özellikle belirtmek gerekirse sözleşmenin değişmesini istediğim kısmı/hükmü/maddesi belirtildiği gibidir: ________. Bahsedilen kısım/hüküm/madde aşağıdaki konuya ilişkindir:

________

Sözleşmenin söz konusu maddesinin/hükmünün içeriğinde yapmak istediğim değişiklik aşağıda belirtildiği gibidir:

________

85255855 588285252 5228882882 25828828 285285 225522585282, 852222 252888 885 88858582 882 25552825 52258 25282. 8525 85288 285552 5888 8228282252 25255855 8288528822 522888288282 252882588 8882 55528255 22 885 25222228 82258522588 2252222222585.

Saygılarımla,

________