Tahsilat Makbuzu

İlerleme:
0%
?
X

Borçlu ile kastedilen, işbu Tahsilat Mahbuzuna konu bedeli ödeyen kişidir. Borçlu bir birey (insan, gerçek kişi) olabileceği gibi bir şirket, dernek, vakıf veya organizasyon de olabilir. Borçlu eğer bir insan (birey, gerçek kişi) ise "Birey" seçeneğini seçiniz.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla


TAHSİLAT MAKBUZU

BORÇLU: ________ (T.C. Kimlik No: ________)

ADRES: ________

TAHSİL EDEN: ________ (T.C. Kimlik No: ________)

ADRES: ________

TAHSİL EDİLEN BEDEL: ________ (________) Türk Lirası

Ben ________ TC kimlik numaralı ________, ________ (________) Türk Lirası 5552 285588 825288 ________ 25255855 88828825822 225 8258822 825885'552 252522 82 5225222 255888 22282828 82252 252582.

Borçlu tarafından zamanında ödenmeyen ________ (________) Türk Lirası borca gecikilen her gün için %________ oranında gecikme cezası uygulanmıştır. Tahsil edilen tutar bu toplam meblağa ilişkindir.

Şüpheye mahal bırakmamak adına Borçlu tarafından kısmi ödeme gerçekleştirilmiş olup, ________ (________) Türk Lirası tutarında alacak henüz tahsil edilmemiştir. ________

TAHSİL EDEN

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin


TAHSİLAT MAKBUZU

BORÇLU: ________ (T.C. Kimlik No: ________)

ADRES: ________

TAHSİL EDEN: ________ (T.C. Kimlik No: ________)

ADRES: ________

TAHSİL EDİLEN BEDEL: ________ (________) Türk Lirası

Ben ________ TC kimlik numaralı ________, ________ (________) Türk Lirası 5552 285588 825288 ________ 25255855 88828825822 225 8258822 825885'552 252522 82 5225222 255888 22282828 82252 252582.

Borçlu tarafından zamanında ödenmeyen ________ (________) Türk Lirası borca gecikilen her gün için %________ oranında gecikme cezası uygulanmıştır. Tahsil edilen tutar bu toplam meblağa ilişkindir.

Şüpheye mahal bırakmamak adına Borçlu tarafından kısmi ödeme gerçekleştirilmiş olup, ________ (________) Türk Lirası tutarında alacak henüz tahsil edilmemiştir. ________

TAHSİL EDEN

________