На початок

Рішення єдиного засновника про заснування ТОВ

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати найбільш підходящий варіант. Вибір першої опції означає, що необхідно провести установчі збори єдиного засновника щодо створення Товариства. Вибір другої опції означає, що необхідно провести установі збори з метою вирішення будь-яких інших поточних питань діяльності Товариства, що не пов'язані із створенням, реорганізацією або ліквідацією такого Товариства. В такому випадку необхідно скористатися Протоколом зборів учасників ТОВ. Вибір третьої опції означає, що необхідно провести збори учасників для прийняття рішення про ліквідацію Товариства. В такому випадку необхідно скористатися Рішенням єдиного засновника про ліквідацію ТОВ. Вибір четвертої опції означає, що потрібно прийняти рішення щодо реорганізації ТОВ шляхом злиття, поділу, приєднання, виділу або перетворення.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

РІШЕННЯ ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА № 1

ПРО ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дата прийняття рішення: ________

Місце прийняття рішення: ________

________, юридична особа, яка зареєстрована відповідно о законодавства України, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі представника: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Засновник"),

ВИРІШИВ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю (далі "Товариство") з наступним найменуванням:

Повна назва Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________".

2. Затвердити наступну адресу місцезнаходження Товариства:

________

3. Затвердити статутний капітал Товариства у розмірі ________ гривень (________), в якому Засновнику належить частка у розмірі 100 %. Зробити внесок в статутний капітал Товариства грошовими коштами.

4. Затвердити статут Товариства.

5. Обрати одноособовий виконавчий орган Товариства та призначити на посаду директора наступну особу: ________, РНОКПП: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, встановити наступний строк повноважень директора: ________.

6. Розробити зразок (ескіз) печатки для Товариства та замовити її виготовлення.

7. Провести державну реєстрацію Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати підписання цього Рішення.

ПІДПИС_________________________________________

в особі представника: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

РІШЕННЯ ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА № 1

ПРО ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дата прийняття рішення: ________

Місце прийняття рішення: ________

________, юридична особа, яка зареєстрована відповідно о законодавства України, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі представника: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Засновник"),

ВИРІШИВ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю (далі "Товариство") з наступним найменуванням:

Повна назва Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________".

2. Затвердити наступну адресу місцезнаходження Товариства:

________

3. Затвердити статутний капітал Товариства у розмірі ________ гривень (________), в якому Засновнику належить частка у розмірі 100 %. Зробити внесок в статутний капітал Товариства грошовими коштами.

4. Затвердити статут Товариства.

5. Обрати одноособовий виконавчий орган Товариства та призначити на посаду директора наступну особу: ________, РНОКПП: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, встановити наступний строк повноважень директора: ________.

6. Розробити зразок (ескіз) печатки для Товариства та замовити її виготовлення.

7. Провести державну реєстрацію Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати підписання цього Рішення.

ПІДПИС_________________________________________

в особі представника: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________