На початок
Протокол зборів учасників ТОВ Заповнити шаблон

Протокол зборів учасників ТОВ

Остання версія
Остання версія 26.11.2018
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 1-2 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 26.11.2018

Розмір: 1-2 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Протокол зборів учасників ТОВ

Розроблений проект Протоколу зборів учасників ТОВ може бути використаний його учасниками для проведення чергових та позачергових зборів учасників (засновників) ТОВ з метою подальшого прийняття рішень з важливих питань діяльності Товариства.

Учасники ТОВ мають можливість включити до порядку денного будь-які питання, що прямо віднесені Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю до компетенції загальних зборів учасників ТОВ або інших органів управління (до прикладу, Виконавчого органу чи Наглядової ради).

Структура шаблону дає можливість визначити питання, що виносяться на голосування, кількість голосів учасників, які проголосували "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" за питанням порядку денного, а також суть прийнятого рішення.

Запропонована редакція Протоколу ТОВ дає можливість провести голосування по одному або за декількома наступними питаннями: (i) обрання виконавчого органу Товариства; та/або (ii) затвердження фінансової та бухгалтерської звітності ТОВ за певний період; та/або (iii) зміна та затвердження назви Товариства і адреси місцезнаходження ТОВ; та/або (iv) розподіл прибутку Товариств за певний період; та/або (v) проведення ліквідації чи реорганізації Товариства; та/або (vi) створення філій або представництв ТОВ, а також обрання їх керівників; та/або (vii) прийняття нових учасників до складу учасників Товариства; та/або (viii) проведення збільшення чи зменшення статутного капіталу ТОВ тощо.

Якщо ТОВ створюється вперше і протокол потрібен для проведення першого установчого засідання засновників Товариства, варто скористатися Протоколом зборів засновників ТОВ.

Кворум для прийняття рішення з питань порядку денного

Чинне корпоративне законодавство України передбачає вимоги, які стосуються мінімальної кількості голосів учасників, що необхідна для прийняття рішення з певного питання порядку денного. Більшість рішень, що відносяться до компетенції загальних зборів учасників Товариства, приймають більше 50 % від загальної кількості голосів всіх учасників ТОВ (тобто "простою більшістю").

Щодо окремих питань порядку денного, Закон вважає рішення прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 3/4 загальної кількості голосів учасників (до прикладу, зміна розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту) або всі учасники ТОВ (створення нових органів управління тощо) - тобто "кваліфікована більшість".

Разом з цим, учасники ТОВ мають право у Статуті Товариства передбачити більший кворум, ніж встановлено чинним законодавством з такого питання. При цьому Статут Товариства не має змоги встановлювати кворум менший за той, що передбачений чинним законодавством України.

Як використовувати документ

Для того, щоб протокол набув законної сили, він має бути в обов'язковому порядку підписаний особою, яка була обрана Головою чергових/позачергових зборів учасників ТОВ. Якщо додатково передбачено Статутом ТОВ, такий протокол може також підписуватися всіма учасниками, які брали участь в чергових/позачергових зборах Товариства, з подальшим нотаріальним засвідченням підпису таких осіб (якщо передбачено Статутом).

Запропонована редакція протоколу може бути використана юристами, секретарями та самостійно учасниками для фіксації результатів голосування на чергових/позачергових зборах учасників Товариства.

Застосовуване законодавство

Протокол зборів учасників Товариства підготовлено у відповідності до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк