Статут товариства з обмеженою відповідальністю Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Рейтинг: 4,7 - 138 голосів
Остання версія Остання версія 29.04.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір30-45 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 29.04.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 30-45 сторінок

Заповнити шаблон

Статут необхідний для створення Товариства з обмеженою відповідальністю, визначення статусу органів його управління (директора, наглядової ради, зборів учасників) та учасників, а також встановлення загального порядку провадження господарської діяльності.

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі "ТОВ") є найбільш розповсюдженою організаційно-правовою формою юридичної особи, що створюється іноземними і вітчизняними інвесторами на території України для провадження господарської діяльності.

ТОВ означає, що юридична особа має відповідати наступним ключовим характеристикам: (1) один або декілька учасників (фізичні чи юридичні особи); та (2) ціль створення - ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку; та (3) відповідальність кожного учасника обмежена розміром вкладу, внесеного ним до статутного капіталу ТОВ.

Переваги реєстрації ТОВ на етапі створення власного бізнесу є наступними

(1) відсутність мінімального розміру статутного капіталу та внесків учасника; та

(2) простота та швидкість реєстрації ТОВ у державних органах; та

(3) відсутність жорстких вимог щодо регулювання щоденної діяльності ТОВ, подання фінансової та іншої річної звітності тощо.

Статут ТОВ є єдиним установчим документом юридичної особи, що регламентує (1) порядок створення та припинення юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) та правове становище і межі правоздатності ТОВ; (2) повноваження та умови обрання органів управління ТОВ (колегіального чи одноособового виконавчого органу, наглядової ради), а також кворум для прийняття рішень кожним таким органом управління; (3) розмір статутного капіталу ТОВ, а також порядок його збільшення та зменшення.

Окрім цього, розроблений проект Статуту дає можливість передбачити й інші положення, зокрема: (1) правовий статус учасників, право відчуження своїх часток учасниками третім особам та передачі їх у заставу, можливість та умови виходу учасника зі складу учасників ТОВ; (2) порядок та періодичність виплати дивідендів; (3) особливості реалізації переважного права учасниками ТОВ; (4) питання отримання погодження на укладення ТОВ значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а також визначення переліку посадових і афілійованих осіб ТОВ.

Запропонований проект Статуту може бути використаний при створенні ТОВ вперше, а також у випадку внесення змін до чинної редакції установчих документів вже зареєстрованого ТОВ.

Статут може бути використано як товариством, у складі якого є лише один учасник, так і товариством, у складі якого є декілька учасників. Чинне законодавство України не передбачає жодних обмежень щодо максимальної кількості учасників.

Для більш детального ознайомлення із процесом створення ТОВ, пропонуємо скористатися окремим юридичним гідом "Як заснувати бізнес у формі ТОВ?".

Як використовувати документ

Документ може бути використано самостійно юридичними та фізичними особами, які виступають учасниками або засновниками ТОВ та потребують нової редакції статуту.

У випадку реєстрації ТОВ вперше, всі засновники мають підписати примірник Статуту, а їх підписи мають бути засвідчені в нотаріальному порядку.

У випадку внесення змін до статуту вже зареєстрованого ТОВ, редакція має бути підписана лише тими учасниками, які проголосували на загальних зборах учасників щодо внесення змін до Статуту. В цьому випадку нотаріальному засвідченню підлягають лише підписи тих учасників, які прийняли своїм рішенням нову редакцію Статуту ТОВ.

Якщо учасники ТОВ мають намір визначити порядок реалізації ними своїх корпоративних прав та повноважень, що передбачені цим Статутом, необхідно скористатися Корпоративним договором. На нашому сайті також можна ознайомитися із Статутом товариства з додатковою відповідальністю.

Застосовуване законодавство

Розроблений Статут товариства з обмеженою відповідальністю підготовлено у відповідності до норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", статті 80 Господарського кодексу України, а також Глави 8 Цивільного кодексу України.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО